Юрий Михайлович Сытник
Юрий Михайлович Сытник
Институт рыбного хозяйства НААН Украины
Verified email at if.org.ua
TitleCited byYear
Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод
ОМ Арсан, ОА Давидов, ТМ Дьяченко, МЮ Евтушенко, ВМ Жукинський, ...
За ред. В. Д Романенка.–НАНУ: Ін-т гідробіології.–К: Логос, 156-180, 2006
262006
Підсумки трьохрічних досліджень вмісту важких металів в компонентах озерних екосистем Шацького національного природного парку
МЮ Євтушенко, ЮМ Ситник, НМ Осадча
Національні парки в системі екологічного моніторингу.–Світязь, 33-35, 1993
161993
Важкі метали у промислових видах риб Шацького поозер’я
ЮМ Ситник
Рибне господарство.-1994.-Вип 48, 79-84, 1994
151994
Ступінь закомплексованності міді у воді Шацьких озер
НМ Осадча, ЮМ Ситник, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Україні: Тези доп. конф. К …, 1992
131992
Вміст важких металів в деяких видах риб Шацьких озер
ЮМ Ситник, НМ Осадча, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Укра¿ ні: Тези доп. конфер.-Ки …, 1992
71992
Концентрація важких металів у воді озер Шацького національного парку (1990–2001 рр.)
Ю Ситник, НМ Осадча, ДА Засєкін, ПГ Шевченко
Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни: Матер …, 2008
62008
Еколого-токсикологічна характеристика Чорного Великого озера Шацького національного природного парку
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, ЮМ Забитівський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біологічна.–2007.–Вип 43, 13-26, 2007
62007
Еколого-токсикологічні дослідження внутрішніх водойм Києва
ОМ Арсан, ЮМ Ситник, ТМ Шаповал, ІГ Кукля, ОО Пасічна, ...
Наук. зап. Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 14, 2001
62001
Вміст важких металів у водах Шацького поозер’я (за результатами 1990–1991 рр.)
НМ Осадча, ЮМ Ситник, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Україні: Тези доп. конф. К …, 1992
61992
Сучасний стан молоді риб озер Шацького національного природного парку
МВ Коваль, ВВ Шерстюк, ПГ Шевченко, ЮМ Ситник
Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. Матер …, 1998
51998
Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів)
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, НВ Олексієнко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
42009
Гідрохімічний режим деяких водойм міської зони Києва взимку та навесні 2002 року/[ЮМ Ситник, КО Івашкевич, ЄС Князєва, СО Лапшова]/Екологічний стан водойм м. Києва
ЮМ Ситник
Екологічний стан водойм Києва.–К.: Фітосоціоцентр, 13-29, 2005
42005
Хлорорганічні пестициди в рибах Дніпра, дніпровських водосховищ та Дніпровсько-Бузького лиману
ЮМ Ситник, ОМ Арсан, ДА Засєкін
Рибогосподарська наука України, 55-65, 2008
32008
Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Пісочне
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, ІА Майструк, ММ Сидоренко, НМ Осадча, ...
Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку 10 …, 2009
22009
Сучасний стан іхтіофауни р. Десна в межах України
ВО Ткаченко, ЮМ Ситник, ОВ Соляник, СМ Салій, МО Борбат
Рибогосподарська наука України, 46-52, 2008
22008
СКЛАД ІХТІОФАУНИ КИІВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ТА ГИРЛА ДЕСНИ
Ю Ситник, П Шевченко, СС Подобайло A
Epilepsy and Behavior 8 (4), 720-725, 2006
22006
Токсикологічні аспекти загибелі вугра в озері Чорне Велике Шацького національного природного парку (огляд)
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, ЮМ Забитівський
Науковий вісник НЛТУ України 16 (5), 2006
22006
Видовий склад іхтіофауни верхньої ділянки Канівського водосховища та пригирлової акваторії р. Десна
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, РО Новіцький, АВ Подобайло, СМ Салій
Вісник Дніпропетров. ун-ту. Біологія. Екологія.–2012.–Вип 20, 80-88, 0
2*
Особливості акумуляції фосфору гідрофітами водойм в районі Бортницької станції аерації (м. Київ)
ЛО Горбатюк, ОО Пасічна, ОМ Арсан, ЮМ Ситник, МО Савлучинська, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Луки-Перемут
Л Ільїн, Ю Ситник, А Морозова, П Шевченко, Н Хомік
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20