Юрий Михайлович Сытник
Юрий Михайлович Сытник
Институт рыбного хозяйства НААН Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене if.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод
ОМ Арсан, ОА Давидов, ТМ Дьяченко, МЮ Евтушенко, ВМ Жукинський, ...
За ред. В. Д Романенка.–НАНУ: Ін-т гідробіології.–К: Логос, 156-180, 2006
362006
Підсумки трьохрічних досліджень вмісту важких металів в компонентах озерних екосистем Шацького національного природного парку
МЮ Євтушенко, ЮМ Ситник, НМ Осадча
Національні парки в системі екологічного моніторингу.–Світязь, 33-35, 1993
161993
Важкі метали у промислових видах риб Шацького поозер’я
ЮМ Ситник
Рибне господарство.-1994.-Вип 48, 79-84, 1994
151994
Ступінь закомплексованності міді у воді Шацьких озер
НМ Осадча, ЮМ Ситник, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Україні: Тези доп. конф. К …, 1992
151992
Еколого-токсикологічна характеристика Чорного Великого озера Шацького національного природного парку
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, ЮМ Забитівський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біологічна.–2007.–Вип 43, 13-26, 2007
72007
Вміст важких металів в деяких видах риб Шацьких озер
ЮМ Ситник, НМ Осадча, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Укра¿ ні: Тези доп. конфер.-Ки …, 1992
71992
Концентрація важких металів у воді озер Шацького національного парку (1990–2001 рр.)
Ю Ситник, НМ Осадча, ДА Засєкін, ПГ Шевченко
Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни: Матер …, 2008
62008
Еколого-токсикологічні дослідження внутрішніх водойм Києва
ОМ Арсан, ЮМ Ситник, ТМ Шаповал, ІГ Кукля, ОО Пасічна, ...
Наук. зап. Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 14, 2001
62001
Вміст важких металів у водах Шацького поозер’я (за результатами 1990–1991 рр.)
НМ Осадча, ЮМ Ситник, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Україні: Тези доп. конф. К …, 1992
61992
Сучасний стан молоді риб озер Шацького національного природного парку
МВ Коваль, ВВ Шерстюк, ПГ Шевченко, ЮМ Ситник
Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. Матер …, 1998
51998
Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів)
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, НВ Олексієнко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
42009
Гідрохімічний режим деяких водойм міської зони Києва взимку та навесні 2002 року/[ЮМ Ситник, КО Івашкевич, ЄС Князєва, СО Лапшова]/Екологічний стан водойм м. Києва
ЮМ Ситник
Екологічний стан водойм Києва.–К.: Фітосоціоцентр, 13-29, 2005
42005
Хлорорганічні пестициди в рибах Дніпра, дніпровських водосховищ та Дніпровсько-Бузького лиману
ЮМ Ситник, ОМ Арсан, ДА Засєкін
Рибогосподарська наука України, 55-65, 2008
32008
Вміст іонів важких металів у органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва
ЮМ Ситник, ОМ Арсан, ГЄ Киричук, АВ Ляшенко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
2*2012
Вміст важких металів в органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва
ЮМ Ситник, ОМ Арсан, ГЄ Киричук, АВ Ляшенко, ТВ Вітовецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
22012
Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Пісочне
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, ІА Майструк, ММ Сидоренко, НМ Осадча, ...
Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку 10 …, 2009
22009
Концентрації радіонуклідів і дози опромінення гідробіонтів, а також людей Кілійської дельти Дунаю до та після аварії на ЧАЄС
ЮМ Ситник, ПІ Дробот, СВ Курганський
Рибогосподарська наука України, 31-37, 2009
22009
Сучасний стан іхтіофауни р. Десна в межах України
ВО Ткаченко, ЮМ Ситник, ОВ Соляник, СМ Салій, МО Борбат
Рибогосподарська наука України, 46-52, 2008
22008
Гідроекологія озерних екосистем України. Шацькі озера. Екологічна токсикологія: озеро Чорне Велике (огляд). Частина 1
ЮМ Ситник, НМ Осадча, ПГ Шевченко, ГЄ Киричук, ЮМ Забитівський
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 225-230, 2007
22007
СКЛАД ІХТІОФАУНИ КИІВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ТА ГИРЛА ДЕСНИ
Ю Ситник, П Шевченко, СС Подобайло A
Epilepsy and Behavior 8 (4), 720-725, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20