Юрий Михайлович Сытник
Юрий Михайлович Сытник
Институт рыбного хозяйства НААН Украины
Підтверджена електронна адреса в if.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод
ОМ Арсан, ОА Давидов, ТМ Дьяченко, МЮ Евтушенко, ВМ Жукинський, ...
За ред. В. Д Романенка.–НАНУ: Ін-т гідробіології.–К: Логос, 156-180, 2006
402006
Важкі метали у промислових видах риб Шацького поозер’я
ЮМ Ситник
Рибне господарство.-1994.-Вип 48, 79-84, 1994
151994
Підсумки трьохрічних досліджень вмісту важких металів в компонентах озерних екосистем Шацького національного природного парку
МЮ Євтушенко, ЮМ Ситник, НМ Осадча
Національні парки в системі екологічного моніторингу.–Світязь, 33-35, 1993
151993
Ступінь закомплексованності міді у воді Шацьких озер
НМ Осадча, ЮМ Ситник, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Україні: Тези доп. конф. К …, 1992
151992
Еколого-токсикологічна характеристика Чорного Великого озера Шацького національного природного парку
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, ЮМ Забитівський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біологічна.–2007.–Вип 43, 13-26, 2007
72007
Вміст важких металів в деяких видах риб Шацьких озер
ЮМ Ситник, НМ Осадча, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Укра¿ ні: Тези доп. конфер.-Ки …, 1992
71992
Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Пісочне
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, ІА Майструк, ММ Сидоренко, НМ Осадча, ...
Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку 10 …, 2009
62009
Концентрація важких металів у воді озер Шацького національного парку (1990–2001 рр.)
Ю Ситник, НМ Осадча, ДА Засєкін, ПГ Шевченко
Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни: Матер …, 2008
62008
Вміст важких металів у водах Шацького поозер’я (за результатами 1990–1991 рр.)
НМ Осадча, ЮМ Ситник, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Україні: Тези доп. конф. К …, 1992
61992
Еколого-токсикологічні дослідження внутрішніх водойм Києва
ОМ Арсан, ЮМ Ситник, ТМ Шаповал, ІГ Кукля, ОО Пасічна, ...
Наук. зап. Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 14, 2001
52001
Сучасний стан молоді риб озер Шацького національного природного парку
МВ Коваль, ВВ Шерстюк, ПГ Шевченко, ЮМ Ситник
Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. Матер …, 1998
51998
Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів)
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, НВ Олексієнко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
42009
Сучасний стан іхтіофауни р. Десна в межах України
ВО Ткаченко, ЮМ Ситник, ОВ Соляник, СМ Салій, МО Борбат
Рибогосподарська наука України, 46-52, 2008
42008
Ретроспективний огляд формування складу іхтіофауни Шацьких озер
ПГ Шевченко, ЮМ Ситник, ВІ Матейчик, РО Новіцький
Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 149-155, 2013
32013
Вміст іонів важких металів у органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва
ЮМ Ситник, ОМ Арсан, ГЄ Киричук, АВ Ляшенко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
3*2012
Вміст важких металів в органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва
ЮМ Ситник, ОМ Арсан, ГЄ Киричук, АВ Ляшенко, ТВ Вітовецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
32012
Концентрації радіонуклідів і дози опромінення гідробіонтів, а також людей Кілійської дельти Дунаю до та після аварії на ЧАЄС
ЮМ Ситник, ПІ Дробот, СВ Курганський
Рибогосподарська наука України, 31-37, 2009
32009
Хлорорганічні пестициди в рибах Дніпра, дніпровських водосховищ та Дніпровсько-Бузького лиману
ЮМ Ситник, ОМ Арсан, ДА Засєкін
Рибогосподарська наука України, 55-65, 2008
32008
Гідроекологія озерних екосистем України. Шацькі озера. Екологічна токсикологія: озеро Чорне Велике (огляд). Частина 1
ЮМ Ситник, НМ Осадча, ПГ Шевченко, ГЄ Киричук, ЮМ Забитівський
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 225-230, 2007
32007
Гідрохімічний режим деяких водойм міської зони Києва взимку та навесні 2002 року/[ЮМ Ситник, КО Івашкевич, ЄС Князєва, СО Лапшова]/Екологічний стан водойм м. Києва
ЮМ Ситник
Екологічний стан водойм Києва.–К.: Фітосоціоцентр, 13-29, 2005
32005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20