Підписатись
Юрий Михайлович Сытник
Юрий Михайлович Сытник
Институт рыбного хозяйства НААН Украины
Підтверджена електронна адреса в if.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод
ОМ Арсан, ОА Давидов, ТМ Дьяченко, МЮ Евтушенко, ВМ Жукинський, ...
За ред. В. Д Романенка.–НАНУ: Ін-т гідробіології.–К: Логос, 156-180, 2006
572006
Ступінь закомплексованності міді у воді Шацьких озер
НМ Осадча, ЮМ Ситник, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Україні: Тези доп. конф. К …, 1992
151992
Важкі метали у промислових видах риб Шацького поозер’я
ЮМ Ситник
Рибне господарство.-1994.-Вип 48, 79-84, 1994
141994
Підсумки трьохрічних досліджень вмісту важких металів в компонентах озерних екосистем Шацького національного природного парку
МЮ Євтушенко, ЮМ Ситник, НМ Осадча
Національні парки в системі екологічного моніторингу.–Світязь, 33-35, 1993
141993
Еколого-токсикологічна характеристика Чорного Великого озера Шацького національного природного парку
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, ЮМ Забитівський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біологічна.–2007.–Вип 43, 13-26, 2007
72007
Вміст важких металів в деяких видах риб Шацьких озер
ЮМ Ситник, НМ Осадча, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Укра¿ ні: Тези доп. конфер.-Ки …, 1992
71992
Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Пісочне
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, ІА Майструк, ММ Сидоренко, НМ Осадча, ...
Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку 10 …, 2009
62009
Еколого-токсикологічні дослідження внутрішніх водойм Києва
ОМ Арсан, ЮМ Ситник, ТМ Шаповал, ІГ Кукля, ОО Пасічна, ...
Наук. зап. Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 14, 2001
62001
Вміст важких металів у водах Шацького поозер’я (за результатами 1990–1991 рр.)
НМ Осадча, ЮМ Ситник, МЮ Євтушенко
Екологічні аспекти осушувальних меліорацій в Україні: Тези доп. конф. К …, 1992
61992
Вміст іонів важких металів у органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва
ЮМ Ситник, ОМ Арсан, ГЄ Киричук, АВ Ляшенко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
5*2012
Вміст важких металів в органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва
ЮМ Ситник, ОМ Арсан, ГЄ Киричук, АВ Ляшенко, ТВ Вітовецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
52012
Концентрація важких металів у воді озер Шацького національного парку (1990–2001 рр.)
Ю Ситник, НМ Осадча, ДА Засєкін, ПГ Шевченко
Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни: Матер …, 2008
52008
Сучасний стан молоді риб озер Шацького національного природного парку
МВ Коваль, ВВ Шерстюк, ПГ Шевченко, ЮМ Ситник
Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. Матер …, 1998
51998
Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів)
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, НВ Олексієнко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
42009
Видовий склад іхтіофауни верхньої ділянки Канівського водосховища та пригирлової акваторії р. Десна
ЮМ Ситник, ПГ Шевченко, РО Новіцький, АВ Подобайло, СМ Салій
Вісник Дніпропетров. ун-ту. Біологія. Екологія.–2012.–Вип 20, 80-88, 0
4
Ретроспективний огляд формування складу іхтіофауни Шацьких озер
ПГ Шевченко, ЮМ Ситник, ВІ Матейчик, РО Новіцький
Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 149-155, 2013
32013
Умови існування лина звичайного в озерах та водосховищах Полісся
ОМ Климнюк, ЙВ Гриб, ЮМ Ситник
Рибогосподарська наука України, 9-16, 2011
32011
Концентрації радіонуклідів і дози опромінення гідробіонтів, а також людей Кілійської дельти Дунаю до та після аварії на ЧАЄС
ЮМ Ситник, ПІ Дробот, СВ Курганський
Рибогосподарська наука України, 31-37, 2009
32009
Сучасний стан іхтіофауни р. Десна в межах України
ВО Ткаченко, ЮМ Ситник, ОВ Соляник, СМ Салій, МО Борбат
Рибогосподарська наука України, 46-52, 2008
32008
Хлорорганічні пестициди в рибах Дніпра, дніпровських водосховищ та Дніпровсько-Бузького лиману
ЮМ Ситник, ОМ Арсан, ДА Засєкін
Рибогосподарська наука України, 55-65, 2008
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20