Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України
Національна академія наук України
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом Європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, СГ Бабенко, ЯБ Базилюк, БВ Буркинський
К.: ІВЦ Держкомстату України 416, 2004
1195*2004
Концепція економічної безпеки України
ВМ Геєць
НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К. : Логос, 1999
993*1999
Інноваційні перспективи України
ВМ Геєць, ВП Семиноженко
Харьков: Константа, 2006
990*2006
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку ; ред. ВМ Геєць
ВМ Геєць, ВП Александрова, ТІ Артьомова, ЮМ Бажал, ...
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2003
953*2003
Фінансова безпека в Україні. Методологія оцінки
ОІ Барановський
К.: КНТЕУ, 2004
6512004
Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку
ВМ Геєць
НАН України, 864 с., 2009
556*2009
Інноваційна стратегія українських реформ
ВПС АС Гальчинський, ВМ Геєць, АК Кінах
К.: Знання України, 2002
451*2002
Інноваційна економіка: підручник
ЛІ Федулова
К.: Либідь 480, 6, 2006
4492006
Фінансова безпека
ОІ Барановський
К.: Фенікс, 338 с., 1999
3941999
Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин
ІО Луніна
К.: Наукова думка, 82-83, 2006
327*2006
Нестабільність та економічне зростання
ВМ Геєць
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000
318*2000
Теорія і практика формування ефективної економічної стратегії держави
ЯА Жаліло
Національний інститут стратегічних досліджень, 2009
2862009
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія
ЯА Жаліло
К.: НІСД 368, 2003
286*2003
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
253*2005
Характер перехідних процесів до економіки знань
В Геєць
Економіка України, 4-15; 4-13, 2004
247*2004
Інноваційна Україна 2020 : нац. доповідь ; за заг. ред. ВМ Гейця
ВМ Геєць, ЮМ Бажал, та ін.
ВМ Гейця та ін, 334 с., 2015
238*2015
Державне управління регіональним розвитком України, монографія/за заг. ред. ВЄ Воротіна, ЯА Жаліла
К.: НІСД 288, 7, 2010
225*2010
Трансформація моделі економіки України. Ідеологія, протиріччя, перспективи
ВМ Геєць, БЄ Кваснюк, МІ Звєряков, АА Гриценко, СІ Киреєв, ВМ Геєць
НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К. : Логос, 1999
209*1999
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку/Ін-т екон. прогнозування НАН України; Нац. акад. держ. Податкової служби України.
СВ Онишко
Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2004
194*2004
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення ; за ред. ІВ Крючкової
ОМ Бородіна, ТВ Бурлай, НІ Горшкова, та ін.
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2007
181*2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20