Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України
Національна академія наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом Європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, СГ Бабенко, ЯБ Базилюк, БВ Буркинський
К.: ІВЦ Держкомстату України 416, 2004
1257*2004
Концепція економічної безпеки України
ВМ Геєць
НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К. : Логос, 1999
1114*1999
Інноваційні перспективи України
ВМ Геєць, ВП Семиноженко
Харьков: Константа, 2006
1088*2006
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку ; ред. ВМ Геєць
ВМ Геєць, ВП Александрова, ТІ Артьомова, ЮМ Бажал, ...
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2003
997*2003
Фінансова безпека в Україні. Методологія оцінки
ОІ Барановський
К.: КНТЕУ, 2004
7522004
Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку
ВМ Геєць
НАН України, 864 с., 2009
655*2009
Інноваційна економіка: підручник
ЛІ Федулова
К.: Либідь 480, 6, 2006
5182006
Інноваційна стратегія українських реформ
ВПС АС Гальчинський, ВМ Геєць, АК Кінах
К.: Знання України, 2002
495*2002
Фінансова безпека
ОІ Барановський
К.: Фенікс, 338 с., 1999
472*1999
Інноваційна Україна 2020 : нац. доповідь ; за заг. ред. ВМ Гейця
ВМ Геєць, ЮМ Бажал, та ін.
ВМ Гейця та ін, 334 с., 2015
370*2015
Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин
ІО Луніна
К.: Наукова думка, 82-83, 2006
365*2006
Нестабільність та економічне зростання
ВМ Геєць
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000
347*2000
Теорія і практика формування ефективної економічної стратегії держави
ЯА Жаліло
Національний інститут стратегічних досліджень, 2009
3292009
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія
ЯА Жаліло
К.: НІСД 368, 2003
3072003
Характер перехідних процесів до економіки знань
В Геєць
Економіка України, 4-15; 4-13, 2004
274*2004
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
269*2005
Державне управління регіональним розвитком України, монографія/за заг. ред. ВЄ Воротіна, ЯА Жаліла
К.: НІСД 288, 7, 2010
259*2010
стратегія і політика структурно-технологічної модернізації: моногр./ЮВ Кіндзерський; НАН України, ДУ «Ін т екон. та прогнозув
П України
НАН України, 2013
231*2013
Трансформація моделі економіки України. Ідеологія, протиріччя, перспективи
ВМ Геєць, БЄ Кваснюк, МІ Звєряков, АА Гриценко, СІ Киреєв, ВМ Геєць
НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К. : Логос, 1999
226*1999
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку/Ін-т екон. прогнозування НАН України; Нац. акад. держ. Податкової служби України.
СВ Онишко
Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2004
203*2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20