Подписаться
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України
Національна академія наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом Європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, СГ Бабенко, ЯБ Базилюк, БВ Буркинський
К.: ІВЦ Держкомстату України 416, 2004
1501*2004
Інноваційні перспективи України
ВМ Геєць, ВП Семиноженко
Харьков: Константа, 2006
1353*2006
Концепція економічної безпеки України
ВМ Геєць
НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К. : Логос, 1999
1325*1999
Фінансова безпека в Україні. Методологія оцінки
ОІ Барановський
К.: КНТЕУ, 2004
10392004
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку ; ред. ВМ Геєць
ВМ Геєць, ВП Александрова, ТІ Артьомова, ЮМ Бажал, ...
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2003
931*2003
Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку
ВМ Геєць
НАН України, 864 с., 2009
768*2009
Інноваційна економіка: підручник
ЛІ Федулова
К.: Либідь 480, 6, 2006
6742006
Інноваційна стратегія українських реформ
ВПС АС Гальчинський, ВМ Геєць, АК Кінах
К.: Знання України, 2002
621*2002
Фінансова безпека
ОІ Барановський
К.: Фенікс, 338 с., 1999
6121999
Інноваційна Україна 2020 : нац. доповідь ; за заг. ред. ВМ Гейця
ВМ Геєць, ЮМ Бажал, та ін.
ВМ Гейця та ін, 334 с., 2015
595*2015
стратегія і політика структурно-технологічної модернізації: моногр./ЮВ Кіндзерський; НАН України, ДУ «Ін т екон. та прогнозув
П України
НАН України, 2013
489*2013
Теорія і практика формування ефективної економічної стратегії держави
ЯА Жаліло
Національний інститут стратегічних досліджень, 2009
4442009
Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин
ІО Луніна
К.: Наукова думка, 82-83, 2006
420*2006
Нестабільність та економічне зростання
ВМ Геєць
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000
401*2000
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія
ЯА Жаліло
К.: НІСД 368, 2003
3712003
Державне управління регіональним розвитком України, монографія/за заг. ред. ВЄ Воротіна, ЯА Жаліла
К.: НІСД 288, 7, 2010
339*2010
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
333*2005
Характер перехідних процесів до економіки знань
В Геєць
Економіка України, 4-15; 4-13, 2004
320*2004
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку/Ін-т екон. прогнозування НАН України; Нац. акад. держ. Податкової служби України.
СВ Онишко
Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2004
271*2004
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : Монографія
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ХНЕУ, 2006
2622006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20