Tetyana Reshetnikova / Тетяна Решетнікова
Tetyana Reshetnikova / Тетяна Решетнікова
Kryvyi Rih State Pedagogical University / Криворізький державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні рекомендації "Великодні дзвони" (2-е доповнене видання)
ТП Решетнікова, ВМ Сергеєва
Криворізький державний педагогічний університет, 2019
2019
Цінністні орієнтації студентської молоді в діяльності дозвілля
ТП Решктнікова, ТД Фурдак
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні тенденції …, 2018
2018
Диригентські форми вислову як базисна основа у вдосконаленні професійного рівня майбутніх
ТП Решетнікова, ТД Фурдак
Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018
2018
Духовні твори як особлива ціннісно-смислова домінанта епохи
ТП Решетнікова, ВМ Сергєєва
Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів …, 2017
2017
Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Хорове диригування»
ФТД Решетнікова Т.Д
Криворізький державний педагогічний університет, 2017
2017
Світ життєвої культури і духовної гармонії особистості
ТП Решетнікова, ВМ Сергєєва
Міжнародна науково-практична конференція Педагогіка музичного мистецтва та …, 2016
2016
Диригування як засіб впливу на вдосконалення професійної підготовки майбутніх хореографів
ТП Решетнікова, ТД Фурдак
Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи : Матеріали Міжнародної …, 2015
2015
Світ життєвої культури І. Шевченко
ТП Решетнікова, ВМ Сергєєва
Культурологічний альманах «Символ №3», С. 111-113, 2015
2015
Гармонія як принцип життєвпорядкування Ірини Шевченко
ТП Решетнікова, СВ Михайлівна
Проблеми музичної освіти учнівської та студентської молоді: історія, теорія …, 2013
2013
Методичні рекомендації "Великодні дзвони"
ТП Решетнікова, ВМ Сергєєва
2011
Формування диригентських навичок та специфіка їх реалізації в умовах професійної діяльності майбутніх хореографів
ТП Решетнікова, ОВ Ковальська
Питання професійної підготовки студентів факультетів мистецтв до майбутньої …, 2009
2009
Диригування як сучасний інтегративний засіб творчого розвитку хореографа в контексті модельного навчання
ТП Решетнікова, ТД Фурдак
Питання професійної підготовки студентів факультетів мистецтв до майбутньої …, 2009
2009
Взаємовідношення репродуктивного і творчого компонентів діяльності музиканта та викладача
ТП Решетнікова, ТД Фурдак, КО Вячеславівна
Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць, С. 164-172, 2009
2009
Сприймання музики в контексті теорії поетапного формування розумових дій
ТП Решетнікова, ТД Фурдак
Музична культура особистості і проблеми її формування, С. 49-53, 2008
2008
Музичний твір як предмет естетичного аналізу в працях Р.Інгардена
ТП Решетнікова, ТД Фурдак
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, С.272-280, 2008
2008
Формування естетичного смаку як важлива складова мистецько-педагогічної освіти
ТП Решетнікова, ТД Фурдак
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, С.101-109, 2007
2007
Інтерпритація народно-танцювальних мелодій в творчості вітчизняних композиторів
ТП Решетнікова, ТД Фурдак
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, С133-141, 2006
2006
Народно-танцювальне мистецтво як фактор виховання сучасної молоді
ТП Решетнікова, ТД Фурдак
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, С210-218, 2005
2005
Обрядовий фольклор як засіб естетичного виховання підлітків
ТП Решетнікова
Новітні дидактичні технології та їх використання в музично-педагогічній практиці, 2002
2002
Навчальний посібник "Пізнавальні можливості пісенно-ігрового фольклору та методика його організації в умовах початкової школи
ТП Решетнікова
2000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20