Гудзевич Людмила Сергіївна / Гудзевич, Людмила Сергеевна / Л. С. Гудзевич  / LS Gudzevich/ HUDZEVYCH
Гудзевич Людмила Сергіївна / Гудзевич, Людмила Сергеевна / Л. С. Гудзевич / LS Gudzevich/ HUDZEVYCH
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / Vinnytsia state
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку/СВ Прокопенко, Л. А Клімас, ПВ …
ЛА Сарафинюк
Вісник морфології 10 (1), 52-53, 2004
92004
Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у місь¬ ких здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку
ЛС Гудзевич, СВ Прокопенко, ЛА Сарафинюк
Вісник морфології. /Матеріали міжнародної конф. "Пироговські читання" 1, 52-53, 2004
9*2004
Антропометрична та соматотипологічна характеристика практично здорових міських підлітків обох статей української етнічної групи
ВМ Мороз, ІВ Гунас, ІМ Кириченко, НВ Белік, ЛС Гудзевич, ...
Вісник морфології, 2002
92002
Вікові та статеві особливості показників центральної гемодинаміки у дівчат і хлопців юнацького віку
ВМ Мороз, ЛА Сарафинюк, ІВ Гунас
Biomedical and biosocial anthropology, 92-96, 2008
82008
The influence of synthetic growth promoters on morphophysiological characteristics and biological productivity of potato culture
VV Rohach, TI Rohach, AM Kylivnyk, SV Polyvanyi, NV Bayurko, ...
Modern Phytomorphology 14, 111-114, 2020
72020
Формування здоров’язберігаючого простору в навчально-виховному процесі
ЛС Гудзевич
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія …, 2011
52011
Динаміка вікових змін спірометричних параметрів у здорових міських хлопчиків Подільського регіону України
ЛС Гудзевич, ОЛ Завальнюк
Природничий альманах (біологічні науки), 2008
52008
Динаміка вікових змін спірометричних параметрів у здорових міських хлопчиків Подільського регіону України
ЛС Гудзевич, ОЛ Завальнюк
Природничий альманах (біологічні науки), 2008
52008
Взаємозв'язок показникiв зовнiшнього дихання з компонентами соматотипа та маси тiла у здорових мiських пiдлiткiв
ЛС Гудзевич, IД Кухар
Вiсник пробл. бiол. та мед., Вип 1, 114-118, 2005
42005
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических …
ВМ Мороз, ЕГ Процек, ИВ Гунас, ИВ Сергета, ЛА Сарафинюк, ...
Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии, 2003
42003
Вплив психосоціальних чинників на стан репродуктивного здоровя студентської молоді
ЛС Гудзевич, ЛО Дубовик
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
32014
Vykorystannya keys tekhnolohiy pry vykladanni navchal'noyi dystsypliny «Sestryns' ka sprava»[Using case technology when teaching discipline “nursing practice”]
LS Gudzevich
Aktual'ni pytannya heohrafichnykh, biolohichnykh ta khimichnykh nauk …, 2017
22017
ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАНІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА”
ЛС Гудзевич
BBK 72 N 79, 124, 2017
22017
Показники зовнішнього дихання здорових підлітків м. Вінниці у залежності від особливостей соматотипу
ЛС Гудзевич, БО Куц
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 2017
22017
Взаємозв'язки спірометричних та ехокардіографічних параметрів з тотальними та повздовжніми розмірами тіла
ЛА Сарафинюк, ПВ Сарафинюк
Вісник морфології, 165-167, 2015
22015
Особливості формування навичок першої допомоги в умовах професійної підготовки майбутніх учителів
ЛС Гудзевич
Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukova …, 2015
22015
Соціально-педагогічна реабілітація дітей хворих на ДЦП в умовах навчальних закладів
ЛС Гудзевич
Збірник наукових праць ВДПУ “Сучасні інформаційні технології та інноваційні …, 2015
22015
Тестові завдання з екології. Навчальний посібник
ЛС Гудзевич
Вінниця:«Віндрук, 2013
22013
Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зовнішнього дихання у підлітків Поділля
ЛС Гудзевич
22007
Вікові особливості тотальних та парціальних розмірів тіла у міських підлітків
ЛА Сарафинюк, ІМ Кириченко, ОА Серебреннікова, ЮВ Кириченко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 17-35, 2007
22007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20