Гуржій Андрій Миколайович (Gurzhii Andrii)
Гуржій Андрій Миколайович (Gurzhii Andrii)
Національна академія педагогічних наук України (NAES of Ukraine)
Verified email at naps.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Схемотехника электронных систем
ВИ Бойко, АН Гуржий, ВЯ Жуйков
Учебник, 2004
123*2004
Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів
АМ Гуржій, ВВ Лапінський
Інформаційні технології в освіті 1 (15), 30-37, 2013
1122013
Засоби навчання: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЮО Жук, ВП Волинський
К., ІЗМН 208, 1997
1101997
Інноваційна діяльність в Україні: монографія
АМ Гуржій, ЮВ Каракай, ЗО Петренко, НІ Вавіліна, ТК Куранда
К.: УкрІНТЕІ, 9-10, 2006
692006
Вища освіта в Україні/Під ред. ВГ Кременя, СМ Ніколаєнка
ВГ Кремень, СМ Ніколаєнко, МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, АМ Гуржій, ...
К.: Знання, 2005
562005
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
551999
Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
ОВ Овчарук, АМ Гуржій
Херсонський державний університет, 2013
52*2013
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
АМ Гуржій, ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті.–2013.–Вип 15, 38-43, 2013
522013
Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні
А Гуржій, В Гапон
Вища освіта України, 23-31, 2006
522006
Схемотехника электронных устройств. Микропроцессоры и микроконтроллеры
ВИ Бойко, АН Гуржий, ВЯ Жуйков
СПб.: БХВ-Петербург, 2004
52*2004
Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры
ВИ Бойко
БХВ-Петербург, 2004
522004
Інформатика та інформаційні технології
АМ Гуржій, НІ Поворознюк, ВВ Самсонов
512007
Формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій:[монографія]
АМ Гуржій, РС Гуревич, ЛЛ Коношевський
Вінниця: ТОВ «Планер», 2015
482015
Інформаційні технології в освіті
АМ Гуржій
Проблеми освіти: наук.-метод. зб.–К.: ІЗМН, 5-11, 1998
451998
Теоретичні напрями інформатизації загальноосвітнх навчальних закладів
АМ Гуржій
Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до, 2007
312007
Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные устройства
ВИ Бойко, АН Гуржий, ВЯ Жуйков, АА Зори, ВМ Спивак
СПб.: БХВ-Петербург, 2004
282004
Аналіз стану комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів за 1997-2001 роки
АМ Гуржій, ВЮ Биков, ВВ Гапон, МЯ Плескач
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-7, 2002
282002
Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): Навчальний посібник
АМ Гуржій, ІВ Орлова, МІ Шут, ВВ Самсонов
К.: НМЦ засобів навчання, 2001
262001
Методологія критеріїв оцінювання
АМ Гуржій
Освіта України, 1, 2000
232000
ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЛА Карташова, ВВ Лапінський
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013
222013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20