Гуржій Андрій Миколайович (Gurzhii Andrii)
Гуржій Андрій Миколайович (Gurzhii Andrii)
Національна академія педагогічних наук України (NAES of Ukraine)
Verified email at naps.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Схемотехника электронных систем
ВИ Бойко, АН Гуржий, ВЯ Жуйков
Учебник, 2004
113*2004
Засоби навчання: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЮО Жук, ВП Волинський
К., ІЗМН 208, 1997
1091997
Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів
АМ Гуржій, ВВ Лапінський
Інформаційні технології в освіті 1 (15), 30-37, 2013
1012013
Інноваційна діяльність в Україні: монографія
АМ Гуржій, ЮВ Каракай, ЗО Петренко, НІ Вавіліна, ТК Куранда
К.: УкрІНТЕІ, 9-10, 2006
642006
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
571999
Вища освіта в Україні/Під ред. ВГ Кременя, СМ Ніколаєнка
ВГ Кремень, СМ Ніколаєнко, МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, АМ Гуржій, ...
К.: Знання, 2005
552005
Інформатика та інформаційні технології
АМ Гуржій, НІ Поворознюк, ВВ Самсонов
522007
Схемотехника электронных устройств. Микропроцессоры и микроконтроллеры
ВИ Бойко, АН Гуржий, ВЯ Жуйков
СПб.: БХВ-Петербург, 2004
51*2004
Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры
ВИ Бойко
БХВ-Петербург, 2004
512004
Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні
А Гуржій, В Гапон
Вища освіта України, 23-31, 2006
472006
Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
ОВ Овчарук, АМ Гуржій
Херсонський державний університет, 2013
44*2013
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
АМ Гуржій, ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті.–2013.–Вип 15, 38-43, 2013
442013
Формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій:[монографія]
АМ Гуржій, РС Гуревич, ЛЛ Коношевський
Вінниця: ТОВ «Планер», 2015
412015
Інформаційні технології в освіті
АМ Гуржій
Проблеми освіти: наук.-метод. зб.–К.: ІЗМН, 5-11, 1998
401998
Аналіз стану комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів за 1997-2001 роки
АМ Гуржій, ВЮ Биков, ВВ Гапон, МЯ Плескач
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-7, 2002
282002
Теоретичні напрями інформатизації загальноосвітнх навчальних закладів
АМ Гуржій
Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до, 2007
272007
Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные устройства
ВИ Бойко, АН Гуржий, ВЯ Жуйков, АА Зори, ВМ Спивак
СПб.: БХВ-Петербург, 2004
262004
Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): Навчальний посібник
АМ Гуржій, ІВ Орлова, МІ Шут, ВВ Самсонов
К.: НМЦ засобів навчання, 2001
252001
Методологія критеріїв оцінювання
АМ Гуржій
Освіта України, 1, 2000
242000
ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЛА Карташова, ВВ Лапінський
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013
222013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20