Гуржій Андрій Миколайович (Gurzhii Andrii)
Гуржій Андрій Миколайович (Gurzhii Andrii)
Національна академія педагогічних наук України (NAES of Ukraine)
Подтвержден адрес электронной почты в домене naps.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів
АМ Гуржій, ВВ Лапінський
Інформаційні технології в освіті 1 (15), 30-37, 2013
982013
Засоби навчання: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЮО Жук, ВП Волинський
К., ІЗМН 208, 1997
971997
Інноваційна діяльність в Україні: монографія
АМ Гуржій, ЮВ Каракай, ЗО Петренко, НІ Вавіліна, ТК Куранда
К.: УкрІНТЕІ, 9-10, 2006
642006
Схемотехника электронных систем
ВИ Бойко, АН Гуржий, ВЯ Жуйков
Учебник, 2004
64*2004
Схемотехника электронных устройств. Микропроцессоры и микроконтроллеры
ВИ Бойко, АН Гуржий, ВЯ Жуйков
СПб.: БХВ-Петербург, 2004
64*2004
Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры
ВИ Бойко
БХВ-Петербург, 2004
642004
Вища освіта в Україні/Під ред. ВГ Кременя, СМ Ніколаєнка
ВГ Кремень, СМ Ніколаєнко, МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, АМ Гуржій, ...
К.: Знання, 2005
562005
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
531999
Інформатика та інформаційні технології
АМ Гуржій, НІ Поворознюк, ВВ Самсонов
512007
Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні
А Гуржій, В Гапон
Вища освіта України, 23-31, 2006
422006
Інформаційні технології в освіті
АМ Гуржій
Проблеми освіти: наук.-метод. зб.–К.: ІЗМН, 5-11, 1998
411998
Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
ОВ Овчарук, АМ Гуржій
Херсонський державний університет, 2013
40*2013
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
АМ Гуржій, ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті.–2013.–Вип 15, 38-43, 2013
402013
Аналіз стану комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів за 1997-2001 роки
АМ Гуржій, ВЮ Биков, ВВ Гапон, МЯ Плескач
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-7, 2002
282002
Теоретичні напрями інформатизації загальноосвітнх навчальних закладів
АМ Гуржій
Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до, 2007
272007
Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные устройства
ВИ Бойко, АН Гуржий, ВЯ Жуйков, АА Зори, ВМ Спивак
СПб.: БХВ-Петербург, 2004
232004
Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): Навчальний посібник
АМ Гуржій, ІВ Орлова, МІ Шут, ВВ Самсонов
К.: НМЦ засобів навчання, 2001
222001
Методологія критеріїв оцінювання
АМ Гуржій
Освіта України, 1, 2000
222000
ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЛА Карташова, ВВ Лапінський
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013
212013
Засоби навчання: Навч. посібник для студ. вузів та слухачів підвищення кваліфікації/АПН України; Інститут педагогіки
АМ Гуржій, ЮО Жук, ВП Волинський
К.: ІЗМН, 1997
191997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20