Любов Василівна Пшенична
Любов Василівна Пшенична
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, каф.педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне управління розвитком університету: теоретичний і прикладний аспекти
І Медведєв, Л Пшенична
Світогляд-Філософія-Релігія, 2012
202012
Державне сприяння адаптації системи вищої освіти в Україні до вимог Болонського процесу
ЛВ Пшенична
з держ. упр.: 25.00. 02/ЛВ Пшенична, 2009
132009
Розвиток державного управління вищою освітою в Україні: проблеми адаптації до умов Болонського процесу
ЛВ Пшенична
Теорія та практика державного управління, 82-87, 2009
72009
Менеджмент в освіті
ЛВ Пшенична
Суми: Мрія 216, 2012
52012
Управління якістю вищої освіти: Болонський процес–Україна
ЛВ Пшенична
Державне будівництво, 2009
52009
Визначення чи означення
Л Пшенична, В Моргунюк
Проблеми української термінології.—Вісник НУ" Львівська політехніка, 45-47, 2000
52000
Засади термінологічної культури фахівця предметної галузі
Л Пшенична
Українська термінологія і сучасність. Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 274-287, 2005
42005
Організація фахової підготовки студентів ВНЗ як формування суб’єктів професійного саморозвитку
СБ Кузікова, ЛВ Пшенична
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
32014
Вища освіта в Україні: стан, причини стагнації, перспективи розвитку
ЛВ Пшенична
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2013
32013
Термінологічна культура фахівця–освітньо-навчальний проєкт
Л Пшенична, В Шевченко, Н Шишкіна
Видавництво Львівської політехніки, 2012
32012
Управління вищою освітою у контексті її адаптації до умов Болонського процесу
Л Пшенична
Режим доступу: http://www. ird. npu. edu. ua/files/pshenuchna_12. pdf, 2012
32012
Термінологічна робота: науковий текст як джерело нових знань
Л Пшенична, В Шевченко, Н Шишкіна
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
32008
Термінологічний аналіз: позначування та виозначування
Л Пшенична, Н Шишкіна
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 48-52, 2004
32004
Вища освіта–дієвий механізм соціалізації молоді
ЛВ Пшенична
22015
Теоретичні засади формування етико-правової культури майбутнього вчителя: історичний аспект
ЛВ Пшенична
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc …, 0
2
Забезпечення якості вищої освіти в контексті імплементації закону України «Про вищу освіту»
ЛВ Пшенична
12017
Післядипломна освіта - сучасні тенденції прогресу
ЛВ Пшенична
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 300 (3), 439-448, 2016
12016
Інноваційні процеси в освіті як фактор її успіху
ЛВ Пшенична
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3-16, 2014
12014
РЕЙТИНГ ВИКЛАДАЧА ЯК ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ОСВІТИ
ЛВ Пшенична
Редакційна колегія, 368, 2014
12014
Сучасні аспекти, сутність та духовна складова професійної культури педагога
ЛВ Пшенична
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20