Любов Василівна Пшенична
Любов Василівна Пшенична
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, каф.педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Державне управління розвитком університету: теоретичний і прикладний аспекти
І Медведєв, Л Пшенична
Світогляд-Філософія-Релігія, 2012
192012
Державне сприяння адаптації системи вищої освіти в Україні до вимог Болонського процесу
ЛВ Пшенична
з держ. упр.: 25.00. 02/ЛВ Пшенична, 2010
122010
Менеджмент в освіті
ЛВ Пшенична
Суми: Мрія 216, 2012
52012
Розвиток державного управління вищою освітою в Україні: проблеми адаптації до умов Болонського процесу
ЛВ Пшенична
Теорія та практика державного управління, 82-87, 2009
52009
Управління якістю вищої освіти: Болонський процес–Україна
ЛВ Пшенична
Державне будівництво, 2009
52009
Управління вищою освітою у контексті її адаптації до умов Болонського процесу
Л Пшенична
Режим доступу: http://www. ird. npu. edu. ua/files/pshenuchna_12. pdf, 2012
42012
Термінологічна культура фахівця–освітньо-навчальний проєкт
Л Пшенична, В Шевченко, Н Шишкіна
Видавництво Львівської політехніки, 2012
32012
Термінологічна робота: науковий текст як джерело нових знань
Л Пшенична, В Шевченко, Н Шишкіна
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
32008
Організація фахової підготовки студентів ВНЗ як формування суб’єктів професійного саморозвитку
СБ Кузікова, ЛВ Пшенична
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
22014
Засади термінологічної культури фахівця предметної галузі
Л Пшенична
Українська термінологія і сучасність. Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 274-287, 2005
22005
Теоретичні засади формування етико-правової культури майбутнього вчителя: історичний аспект
ЛВ Пшенична
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc …, 0
2
Післядипломна освіта - сучасні тенденції прогресу
ЛВ Пшенична
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 300 (3), 439-448, 2016
12016
Вища освіта–дієвий механізм соціалізації молоді
ЛВ Пшенична
12015
Інноваційні процеси в освіті як фактор її успіху
ЛВ Пшенична
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3-16, 2014
12014
РЕЙТИНГ ВИКЛАДАЧА ЯК ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ОСВІТИ
ЛВ Пшенична
Редакційна колегія, 368, 2014
12014
Вища освіта в Україні: стан, причини стагнації, перспективи розвитку
ЛВ Пшенична
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2013
12013
Сучасні аспекти, сутність та духовна складова професійної культури педагога
ЛВ Пшенична
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2013
12013
Інноваційна парадигма управління як фактор розвитку вищого навчального закладу
ЛВ Пшенична
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 316-326, 2013
12013
Професійна культура майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу як педагогічна проблема
ЛВ Пшенична
12013
Сучасні шляхи оптимізації навчально-виховного процесу в школі
ЛВ Пшенична
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20