Подписаться
Сапун Т.О. Сапун Т.А. Sapun T.O
Сапун Т.О. Сапун Т.А. Sapun T.O
асистент кафедри фізичної географії і геології, МДПУ ім. Б. Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
геологія, геоморфологія, геологогеоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша та ін., відп. ред. ЛМ Даценко
ПЗ Приазов’я
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 308, 2014
902014
Пiвнiчно-Захiдне Приазов'я: геологiя, геоморфологiя, геолого-геоморфологiчнi процеси, геоекологiчний стан: монографiя
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
402014
Воровка ВП Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького., 2014
252014
Північно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геекологічний стан
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
232014
Роль і місце виробничої практики в професійному становленні майбутніх учителів географії
ЛМ Донченко, ВМ Іванова, ОВ Непша, ТО Сапун
Інноваційна педагогіка 1 (11), 126-130, 2019
142019
Фiзична географiя Запорiзької областi. Хрестоматiя.-Мелiтополь: Вид-во МДПУ iм. Б. Хмельницького
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
122014
Геоэкологические проблемы использования геологической среды человеком
АВ Непша, ТА Сапун
112017
Екологічний стан геологічного середовища Херсонської області
ЛА Прохорова, ТО Сапун, ММ Стецишин
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
102016
Динамічний розвиток гравітаційних процесів берегової лінії Північного Приазов'я
ТО Сапун
Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті …, 2017
82017
Современное состояние качества питьевой воды в населенных пунктах Запорожской области и ее влияние на здоровье населения
ВМ Иванова, АВ Непша, ТА Сапун
Меліорація та водокористування: матеріали VІІІ наук.-практ. конф., 38-40, 2018
72018
Экологические аспекты орошения земель в Запорожской области
ВМ Иванова, АВ Непша, ТА Сапун, ГВ Тамбовцев
Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї …, 2018
72018
Роль і значення екскурсій в природу в екологічному вихованні школярів
Г Тамбовцев, В Іванова, Т Сапун
Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі …, 2018
72018
Екологічна безпека підземних вод в Запорізькій області
АІ Кондратенко, ТО Сапун
Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ …, 2018
72018
Особенности геолого-геоморфологического строения кос и пересыпей северного побережья Азовского моря
ЛА Прохорова, АВ Непша, ТВ Завьялова, ТА Сапун
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
62018
Екологічний стан грунтів та донних відкладів Херсонської області
ТО Сапун
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 2018
52018
Роль i значення екскурсiй у природу в екологiчному вихованнi школярiв
Г Тамбовцев, В Iванова, Т Сапун
52018
та iн. Фiзична географiя Запорiзької областi: Хрестоматiя/Вiдп. ред. ЛМ Даценко
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
42014
Формування екологічної компетентності учнів загальноосвітніх шкіл в процесі вивчення географії
ТО Сапун, ОВ Непша
Актуальні питання науки: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.(30 …, 2020
32020
Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки в шкільній географії
С Гришко, Т Сапун
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи …, 2019
32019
Мета та завдання шкільного краєзнавства
ОВ Непша, ТО Сапун, ГВ Тамбовцев
Мелітопольські краєзнавчі читання: зб. матеріалів ІV відкритої регіональної …, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20