Подписаться
Дрейс Юрій Олександрович, Yurii Dreis
Дрейс Юрій Олександрович, Yurii Dreis
Другие именаY. Dreys, Yu. Dreis
Маріупольський державний університет / Mariupol State University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.in.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці: монографія / Assessment harm to the Ukraine national security in case of leakage state secrets
ОГ Корченко, ОЄ Архипов, ЮО Дрейс
Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014
27*2014
Функціонування системи охорони державної таємниці в Україні: організаційно-правова структура, принципи та завдання / Functioning of the state secrets security system in Ukraine …
ЮО Дрейс
Безпека інформації 20 (2), 176-184, 2014
132014
Метод аналізу і оцінки величини можливої шкоди національної безпеці держави у сфері охорони державної таємниці / A method of analysis and estimation of size of possible harm …
ОГ Корченко, СВ Казмірчук, ЮО Дрейс
Науково-практичний журнал" Захист інформації", 2012
132012
Критична інформаційна інфраструктура України: терміни, сектори і наслідки / Ukrainian critical information infrastructure: terms, sectors and consequences
ОГ Корченко, ЮО Дрейс, ОО Романенко
Захист інформації 19 (4), 303-309, 2017
12*2017
Аналіз базової термінології і негативних наслідків кібератак на інформаційно-телекомунікаційні системи об’єктів критичної інфраструктури держави / Analysis of basic terminology …
ЮО Дрейс
Захист інформації 19 (3), 214-222, 2017
112017
Розрахунок коефіцієнтів захищеності відомостей, що становлять державну таємницю / Calculation of coefficients protection of information which constitute a state secret
ЮО Дрейс, НС Вишневська, ЮЄ Хохлачова
Захист інформації 12 (3 (48)), 10-14, 2010
102010
Бистабильная интегрированная кортежная модель характеристик риска / Bistable and integrated based tuple model of risk characteristics
АГ Корченко, СВ Казмирчук, ЮА Дрейс, АЮ Гололобов
Науково-практичний журнал" Захист інформації", 2016
92016
Прикладна криптологія: системи шифрування
ОГ Корченко, ВП Сіденко, ЮО Дрейс
Корченко ОГ, Сіденко ВП, Дрейс ЮО–Київ: ДУТ, 500, 2014
92014
Охорона конфіденційної інформації підприємства \ Protection of confidential information of the enterprise
О Корченко, Ю Дрейс
Навчальний посібник, Житомир: ЖВІ НАУ, 2011
92011
Методологія синтезу та програмна реалізація системи оцінювання шкоди національній безпеці у сфері охорони державної таємниці / Synthesis methodology and software implementation …
ОГ Корченко, МГ Луцький, М Захарова, ЮО Дрейс
Захист інформації 15 (1), 14-20, 2013
82013
Analysis problems in the field of state's critical infrastructure
A Korchenko, Y Dreis, O Romanenko
Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku – Tom 1: Monografia 1, 397-402, 2017
72017
Формування множини ідентифікаторів для класифікації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури
ОГ Корченко, ЮО Дрейс, ОО Романенко
збірник тез доповідей IV міжнар. науково-практичної конференції 21-24 лютого …, 2018
62018
Comparative analysis of the negative effects of cyberattacks on the critical information infrastructure of different countries
Y Dreis
Information Security and Computer Technologies: International. sci. pract …, 2017
62017
Модель складної орієнтованої інформаційної мережі ЗВДТ / Model of complex oriented information network LISS
ОГ Корченко, ЮО Дрейс
Захист інформації 3 (52), 91-98, 2011
62011
Удосконалення проведення процедури прийняття рішень державних експертів з питань таємниць у сфері оборони засобами інформаційних технологій
ОГ Корченко, ЮО Дрейс
"Сучасні проблеми захисту інформації з обмеженим доступом": Збірник …, 2008
62008
Заходи захисту персональних даних в інформаційних (автоматизованих) системах
ЮО Дрейс
Перспективні напрями захисту інформації : матеріали I всеукр. наук.-практ …, 2015
52015
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби захисту інформації» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» всіх форм навчання
СФ Гончар, АВ Сагун, ЮО Дрейс
НУБіП України, 2021
42021
Модель оцінювання наслідків витоку державної таємниці від кібератак на критичну інформаційну інфраструктуру держави / Consequence evaluation model of leak the state secret from …
ОГ Корченко, ЮО Дрейс, МВ Рощук, ОО Романенко
Науковий журнал" Безпека інформації", 2018
42018
Модель та метод оцінки ризиків захисту персональних даних під час їх обробки в автоматизованих системах
ОГ Корченко, ЮО Дрейс, ІЛ Лозова
Захист інформації 18 (1), 39-47, 2016
42016
Нечітке моделювання лінгвістичної змінної «інформація» за змістом відомостей та видом операцій що виконуються нею / Fuzzy modeling of the linguistic variable “information …
ОГ Корченко, ЮО Дрейс
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних …, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20