Підписатись
Дрейс Юрій Олександрович, Yurii Dreis, Yuri Dreys (ORCID: 0000-0003-2699-1597)
Дрейс Юрій Олександрович, Yurii Dreis, Yuri Dreys (ORCID: 0000-0003-2699-1597)
Поліський національний університет, к.т.н., доцент
Підтверджена електронна адреса в polissiauniver.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці: монографія / Assessment harm to the Ukraine national security in case of leakage state secrets
ОГ Корченко, ОЄ Архипов, ЮО Дрейс
Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014
21*2014
Аналіз базової термінології і негативних наслідків кібератак на інформаційно-телекомунікаційні системи об’єктів критичної інфраструктури держави / Analysis of basic terminology …
ЮО Дрейс
Захист інформації 19 (3), 214-222, 2017
102017
Критична інформаційна інфраструктура України: терміни, сектори і наслідки / Ukrainian critical information infrastructure: terms, sectors and consequences
ОГ Корченко, ЮО Дрейс, ОО Романенко
Захист інформації 19 (4), 303-309, 2017
9*2017
Бистабильная интегрированная кортежная модель характеристик риска / Bistable and integrated based tuple model of risk characteristics
АГ Корченко, СВ Казмирчук, ЮА Дрейс, АЮ Гололобов
Науково-практичний журнал" Захист інформації", 2016
92016
A method of analysis and estimation of size of possible harm national safety of the state is in the field of guard of state secret / Метод аналізу і оцінки величини можливої …
ОГ Корченко, СВ Казмірчук, ЮО Дрейс
Науково-практичний журнал" Захист інформації", 2012
9*2012
Calculation of coefficients protection of information which constitute a state secret / Розрахунок коефіцієнтів захищеності відомостей що становлять державну таємницю
ЮО Дрейс, НС Вишневська, ЮЄ Хохлачова
Захист інформації 12 (3 (48)), 10-14, 2010
9*2010
Synthesis methodology and software implementation system evaluation harm to national security in protection of state secrets/ Методологія синтезу та програмна реалізація …
ОГ Корченко, МГ Луцький, М Захарова, ЮО Дрейс
Захист інформації 15 (1), 14-20, 2013
8*2013
Analysis problems in the field of state’s critical infrastructure
A Korchenko, Y Dreis, O Romanenko
Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku: Monografia 1, 397-402, 2017
72017
Функціонування системи охорони державної таємниці в Україні: організаційно-правова структура, принципи та завдання / Functioning of the state secrets security system in Ukraine …
ЮО Дрейс
Безпека інформації 20 (2), 176-184, 2014
72014
Формування множини ідентифікаторів для класифікації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури
ОГ Корченко, ЮО Дрейс, ОО Романенко
збірник тез доповідей IV міжнар. науково-практичної конференції 21-24 лютого …, 2018
62018
Comparative analysis of the negative effects of cyberattacks on the critical information infrastructure of different countries
Y Dreis
Information Security and Computer Technologies: International. sci. pract …, 2017
62017
Model of complex oriented information network LISS / Модель складної орієнтованої інформаційної мережі ЗВДТ
ОГ Корченко, ЮО Дрейс
Захист інформації 3 (52), 91-98, 2011
6*2011
Удосконалення проведення процедури прийняття рішень державних експертів з питань таємниць у сфері оборони засобами інформаційних технологій
ОГ Корченко, ЮО Дрейс
"Сучасні проблеми захисту інформації з обмеженим доступом": Збірник …, 2008
62008
Заходи захисту персональних даних в інформаційних (автоматизованих) системах
ЮО Дрейс
Перспективні напрями захисту інформації : матеріали I всеукр. наук.-практ …, 2015
42015
Охорона конфіденційної інформації підприємства
О Корченко, Ю Дрейс
Навчальний посібник, Житомир: ЖВІ НАУ, 2011
42011
Система підтримки прийняття рішень державних експертів з питань таємниць у сфері оборони
ОГ Корченко, ЮО Дрейс
Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж …, 2008
42008
GDPR-model of parameters for estimating losses from loss of personal data
Y DREIS, I LOZOVA, A BISKUPSKYZI, Y PEDCHENKO, Y IVANCHENKO
Monografia 2, 127-138, 2019
32019
Модель класифікатора обєктів критичної інформаційної інфраструктури держави / The model of objects classifier of critical information infrastructure of the state
ОГ Корченко, ЮО Дрейс, ОО Романенко, В Бичков
Захист інформації 20 (1), 5-11, 2018
3*2018
Аналіз негативних наслідків кібератак на інформаційні ресурси об’єктів критичної інфраструктури держави
ЮО Дрейс, МС Мовчан
«Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації»: IIІ …, 2017
32017
Модель та метод оцінки ризиків захисту персональних даних під час їх обробки в автоматизованих системах
ОГ Корченко, ЮО Дрейс, ІЛ Лозова
Захист інформації 18 (1), 39-47, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20