Наталія Савелюк
Наталія Савелюк
Професор кафедри психології
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді: дис.… кандидата психол. наук: 19.00. 07/Наталія Михайлівна Савелюк
НМ Савелюк
Київ, 2008
182008
Психологія розуміння релігійного дискурсу
Н Савелюк
КНТ, 2017
82017
Психосемантичні аспекти дослідження свідомості особистості
НМ Савелюк
Острозька академія, 2010
52010
Психологические особенности основных жанров религиозного дискурса: молитвы, исповеди, проповеди и обрядового действия
НМ Савелюк
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 30, 2015
42015
Психологія педагогічна: Навчальний посібник
НМ Савелюк
КОГПІ, 2012
4*2012
Релігійність як складова духовності особистості
НМ Савелюк
Проблеми сучасної психології 13, 2011
42011
Територіальна прив’язаність як складова громадянської ідентичності особистості: феноменологічний аналіз
Н Савелюк
42010
Типи релігійної особистості у психологічних дослідженнях
НМ Савелюк
Аксіома, 2016
32016
Дослідження смислових засад функціонування громадянської свідомості українського студентства методом асоціативного експерименту
НМ Савелюк
Острозька академія, 2009
32009
Психолінгвістичні особливості релігійного дискурсу (теоретичний аспект)
N Savelyuk
East European Journal of Psycholinguistics, 124-133, 2015
2*2015
Psykholinhvistychni osoblyvosti molytvy yak osnovnoho zhanru relihiynoho dyskursu [Psycholinguistic features of prayer as the main genre of religious discourse].
NM Savelyuk
Psykholinhvistyka – Psycholinguistics, 99–110, 2015
22015
Контекст як системний чинник розуміння дискурсу: філософські, лінгвістичні та психологічні аспекти
НМ Савелюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2015
22015
Психологічні ракурси обґрунтування та аналізу поняття релігійна дискурсивна особистість
Н Савелюк
Психологія особистості, 99-107, 2015
22015
«Релігійна особистість» і «релігійна дискурсивна особистість»: структурний та динамічний виміри суб’єкта релігійної віри
Н Савелюк
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019
12019
Ціннісно-смислові профілі особистості на різних рівнях релігійної активності: універсальне й диференціювальне
Н Савелюк
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019
12019
Психологічні аспекти проблеми взаємозв’язку релігійної активності та суб’єктивного благополуччя
НМ Савелюк
РДГУ, 2017
12017
Психологічна структура релігійної активності особистості
НМ Савелюк
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017
12017
Психологія розуміння канонічної молитви: дискурсивна парадигма дослідження і спроба емпіричного аналізу
Н Савелюк
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017
12017
Психосемантика понимания молитвенного дискурса
Н Савелюк
Science and Education A New Dimension. Pedagogy and Psycholog y 57 (129), 75-78, 2017
12017
Контекст як системний чинник розуміння дискурсу: філософські, лінгвістичні та психологічні аспекти
НМ Савелюк, HM Савелюк
Класичний приватний університет, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20