Tsaryk Petro
Tsaryk Petro
Phd of geography, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна екомережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області)
ПЛ Царик
Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005
192005
Кліматичні ресурси Поділля
ГВ Чернюк, ПЛ Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2008
162008
Регіональна екологічна мережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області)
ПЛ Царик
Тернопіль: вид-во ТНПУ, 59, 2005
142005
Регіональний ландшафтний парк" Загребелля" в системі рекреаційного і заповідного природокористування
ПЛ Царик, ЛП Царик
ПЛ Царик, ЛП Царик.–Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2013
122013
До оцінки видів рекреаційної діяльності та потенціалу національного природного парку" Кременецькі гори"
ПЛ Царик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
92013
Щодо функціонально-планувальноїної мережі елементів регіональної туристсько-рекреаційної системи
ПЛ Царик, ЛП Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2014
82014
Геоекологічна ситуація долини річки Джурин
ПЛ Царик
Наукові записки ТНПУ. Серія: географія.–Тернопіль, 210-215, 2007
82007
До оцінки рекреаційного потенціалу і навантажень на природні комплекси Національного природного парку Дністровський каньйон
ПЛ Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2013
72013
Трансформація еколого-географічних процесів басейну р
ОД Бакало, ЛП Царик, ПЛ Царик
Джурин. Монографія/ОД Бакало, ЛП Царик, ПЛ Царик-Тернопіль: СМП Тайп 168, 2018
62018
Територіальна організація структурних елементів регіональної екомережі (за матеріалами Тернопільської області)
ЛП Царик
Наукові вісник Чернівецького університету.–Сер.: Географія.–2004.–Вип 199, 79-92, 2004
62004
The regional formation of recreation and environmental protection systems of Ukraine
L Tsaryk, A Kuzyshyn, P Tsaryk, N Stetsko, Y Marunyak, I Poplavska, ...
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 9, 184-193, 2015
5*2015
Тенденції та напрямки розвитку інтегральної еколого-географічної ситуації на Тернопільщині
І Вітенко, П Царик, К Сокіл
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім…, 2011
52011
Перспектива створення заповідних територій у долинах річок Гнізни, Джурина, Вільховець
ПЛ Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету вм…, 2010
52010
Оценка рекреационной пригодности ландшафтов национального природного парка" Малое Полесье"
ПЛ Царик, ЛП Царик, СР Новицкая
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 14-20, 2014
42014
Пріоритетні інвестиційні проекти сталого розвитку обласного регіону: матеріали міжн. науково-практичної конференції Організація діяльності підприємств тур
П Царик
Індустрії в умовах інтеграційних процесів, 300-302, 2013
42013
Екологія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профіл. рівень
ЛП Царик
К.: Генеза, 2011
42011
Екологія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профіл. рівень
ЛП Царик
К.: Генеза, 2011
42011
Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя
Л Царик, П Царик, Л Янковська, І Кузик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
32019
Географические подходы к оценке и анализу рекреационного потенциала Подолья
ПЛ Царик
Географический вестник, 2014
32014
К особенностям рекреационного природопользования в границах национальных природных и региональных ландшафтных парков Подолья
ЛП Царик, ПЛ Царик, ЕБ Греськив
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 192-197, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20