Tsaryk Petro
Tsaryk Petro
Phd of geography, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна екомережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області)
ПЛ Царик
Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005
192005
Регіональна екологічна мережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області)
ПЛ Царик
Тернопіль: вид-во ТНПУ, 59, 2005
172005
Регіональний ландшафтний парк" Загребелля" в системі рекреаційного і заповідного природокористування
ПЛ Царик, ЛП Царик
ПЛ Царик, ЛП Царик.–Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2013
152013
Кліматичні ресурси Поділля
Г Чернюк, ПЛ Царик
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008
132008
До оцінки видів рекреаційної діяльності та потенціалу національного природного парку" Кременецькі гори"
ПЛ Царик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
92013
До оцінки рекреаційного потенціалу і навантажень на природні комплекси Національного природного парку Дністровський каньйон
ПЛ Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2013
92013
Геоекологічна ситуація долини річки Джурин
ПЛ Царик
Наукові записки ТНПУ. Серія: географія.–Тернопіль, 210-215, 2007
92007
Трансформація еколого-географічних процесів басейну р
ОД Бакало, ЛП Царик, ПЛ Царик
Джурин. Монографія/ОД Бакало, ЛП Царик, ПЛ Царик-Тернопіль: СМП Тайп 168, 2018
82018
Щодо функціонально-планувальноїної мережі елементів регіональної туристсько-рекреаційної системи
ПЛ Царик, ЛП Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2014
82014
Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя
Л Царик, П Царик, Л Янковська, І Кузик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
62019
Екологія
ЛП Царик, ПЛ Царик, ІМ Вітенко
К.: Генеза, 2010
62010
Перспектива створення заповідних територій у долинах річок Гнізна, Джурин та Вільховець
ПЛ Царик, ЛП Царик, І Вітенко
Тайп, 2010
62010
Територіальна організація структурних елементів регіональної екомережі (за матеріалами Тернопільської області)
ЛП Царик
Наукові вісник Чернівецького університету.–Сер.: Географія.–2004.–Вип 199, 79-92, 2004
62004
Природокористування та охорона природи у басейнах малих річок: монографія
ЛП Царик, ПЛ Царик, ІР Кузик
Тернопіль: СМП Тайп 104, 2019
52019
Тенденції та напрямки розвитку інтегральної еколого-географічної ситуації на Тернопільщині
І Вітенко
Тайп, 2011
52011
Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials)
LP Tsaryk, LV Yankovs’Ka, PL Tsaryk, SR Novyts’Ka, IR Kuzyk
Journal of Geology, Geography and Geoecology 29 (1), 196-205, 2020
42020
Підходи щодо оптимізації функціонально-просторової стуктури регіональної рекреаційної системи Поділля
ПЛ Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2016
42016
Оценка рекреационной пригодности ландшафтов национального природного парка" Малое Полесье"
ПЛ Царик, ЛП Царик, СР Новицкая
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2014
42014
Пріоритетні інвестиційні проекти сталого розвитку обласного регіону: матеріали міжн. науково-практичної конференції Організація діяльності підприємств тур
П Царик
Індустрії в умовах інтеграційних процесів, 300-302, 2013
42013
Про використання басейнового підходу для формування ефективної системи природокористування і охорони природи
Л Царик, П Царик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20