Tsaryk Petro
Tsaryk Petro
Phd of geography, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна екомережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області)
ПЛ Царик
Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005
152005
Регіональна екологічна мережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області)
ПЛ Царик
Тернопіль: вид-во ТНПУ, 59, 2005
132005
Кліматичні ресурси Поділля
ГВ Чернюк, ПЛ Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
122008
Регіональний ландшафтний парк" Загребелля" в системі рекреаційного і заповідного природокористування
ПЛ Царик, ЛП Царик
ПЛ Царик, ЛП Царик.–Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2013
92013
Щодо функціонально-планувальноїної мережі елементів регіональної туристсько-рекреаційної системи
ПЛ Царик, ЛП Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
52014
До оцінки видів рекреаційної діяльності та потенціалу національного природного парку" Кременецькі гори"
ПЛ Царик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
52013
Перспектива створення заповідних територій у долинах річок Гнізни, Джурина, Вільховець
ПЛ Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету вм …, 2010
52010
Геоекологічна ситуація долини річки Джурин
ПЛ Царик
Наукові записки ТНПУ. Серія: географія.–Тернопіль, 210-215, 2007
52007
Територіальна організація структурних елементів регіональної екомережі (за матеріалами Тернопільської області)
П Царик
Наукові вісник Чернівецького університету.–Сер.: Географія.–2004.–Вип 199, 79-92, 2004
52004
До оцінки рекреаційного потенціалу і навантажень на природні комплекси Національного природного парку Дністровський каньйон
ПЛ Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
42013
Тенденції та напрямки розвитку інтегральної еколого-географічної ситуації на Тернопільщині
ІМ Вітенко, П Царик, К Сокіл
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2011
42011
Екологія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профіл. рівень
ЛП Царик, ПЛ Царик, ІМ Вітенко
К: Генеза, 2010
42010
Екологія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профіл. рівень
ЛП Царик, ПЛ Царик, ІМ Вітенко
К: Генеза, 2010
42010
Географические подходы к оценке и анализу рекреационного потенциала Подолья
ПЛ Царик
Географический вестник, 2014
32014
К особенностям рекреационного природопользования в границах национальных природных и региональных ландшафтных парков Подолья
ЛП Царик, ПЛ Царик, ЕБ Греськив
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 192-197, 2014
32014
Регіональні ландшафтні парки як об’єкти рекреаційної і туристичної діяльності.
ПЛ Царик
Матеріали другого всеукраїнського наукового семінару “Регіональне …, 2002
32002
Потенціал та ризики рекреаційного використання Джуринського каньйону
ПЛ Царик, ЛП Царик
Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового …, 2017
22017
Підходи щодо оптимізації функціонально-просторової стуктури регіональної рекреаційної системи Поділля
ПЛ Царик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
22016
The regional formation of recreation and environmental protection systems of Ukraine
L Tsaryk, A Kuzyshyn, P Tsaryk, N Stetsko, Y Marunyak, I Poplavska, ...
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 9, 184-193, 2015
22015
До оцінки сприятливості ландшафтних комплексів НПП" Подільські Товтри" для цілей рекреації
П Царик, Л Царик
Геополитика и экогеодинамика регионов 10 (2), 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20