Костянтин Іваночко
Костянтин Іваночко
кандидат філологічних наук, доцент Дрогобицький державний педагогічний університет імені І.Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Акцентуація ономатоепічних (ентомологічних) суфіксальних дієслівних утворень у південно-західних говірках української мови
К Іваночко
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 263-274, 2012
62012
Акцентуація фауноономатопоетичних дієслівних дериватів у південно-західних говорах української мови
КМ Іваночко
Лінгвістика, 71-88, 2012
52012
Наголос як маркер омонімічних відношень вербативів третього структурного класу південно-західних говорів української мови
К Іваночко
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 68-83, 2017
22017
Акцентна варіантність суфіксальних дієслів першого–третього та п’ятого структурних класів і ритмічна організація пісенних текстів наддністрянських говорів
К Іваночко
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія, 2016
22016
Наголос і становлення гетерогенних омонімів-вербативів третього структурного класу в південно-західних говорах української мови
КМ Іваночко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія …, 2017
12017
Наголосова варіантність предметних ономатопів третього структурного класу в південно-західних говорах української мови
К Іваночко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 15-20, 2017
12017
Особливості наголошування дієслів восьмого структурного класу суфіксально-флексійного акцентного типу у південно-західних говорах української мови
КМ Іваночко
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 269-278, 2016
12016
ОСОБЛИВОСТІ НАГОЛОШУВАННЯ ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИХ ВЕРБАТИВІВ ІЗ РЕЛЯЦІЙНОЮ МОРФЕМОЮ-УВА-В НАДДНІСТРЯНСЬКИХ ГОВІРКАХ
К Іваночко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 103-113, 2014
12014
До історії дослідження ареалу бойківських говірок та етимології етноніма бойки
К Іваночко
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 124-139, 2012
12012
НАГОЛОСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАТИВІВ ТРЕТЬОГО СТРУКТУРНОГО КЛАСУ СУФІКСАЛЬНОГО АКЦЕНТНОГО ТИПУ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГОВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
КМ Іваночко
Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки …, 2019
2019
АКЦЕНТУАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАТИВІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ОДНОРАЗОВОСТІ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГОВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
КМ ІВАНОЧКО
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2018
2018
Акцентуаційні особливості деад’єктивних каузативів дев’ятого структурного класу пізньопраслов’янської баритонованої й окситонованої акцентних парадигм у південно-західних …
К Іваночко
Південний архів (філологічні науки), 15-22, 2017
2017
Акцентуаційні особливості каузативів дев’ятого структурного класу з ад’єктивними основами пізньопраслов’янської рухомої акцентної парадигми в південно-західних говорах …
КМ Іваночко
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2017
2017
ÀÄÀÏÒÀÖ²ß Í²ÌÅÖÜÊÎÌÎÂÍÈÕ ÂÅÐÁÀÒȲ ÍÀ ÎÇÍÀ× ÅÍÍß ÏÐÎÖÅѲ ÏÅÐÅ̲ÙÅÍÍß Â Ï²ÂÄÅÍÍÎ-ÇÀÕ²ÄÍÈÕ ÃÎÂÎÐÀÕ ÓÊÐÀÍÑÜÊÎ ÌÎÂÈ
КМ Іваночко
2015
Наголосові особливості суфіксальних вербативів недоконаного виду суфіксально-кореневого акцентного типу в південно-західному наріччі української мови
К Іваночко
Проблеми гуманітарних наук. Серія: Філологія, 50–68-50–68, 2015
2015
Адаптація німецькомовних вербативів на означення процесів переміщення в південно-західних говорах української мови
КМ Іваночко
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: Філологічна, 124-132, 2015
2015
Наголошування суфіксальних відсубстантивних дієслів із суфіксом-и-суфіксально-флексійного акцентного типу в марамороській локальній говірці
КМ Іваночко
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
2015
Особливості наголошування предметних вербативів-ономатопів рипати-рипнути-рипіти-рипотіти та їх похідних у південно-західних говорах з екстраполяцією на слов’янський контекст
К Іваночко
Діалекти в синхронії та діахронії. Загальнослов’янський контекст, 198 – 207, 2014
2014
Про особливості наголошування лексем попадати / попасти, потіпати як дієслів родів дії в подільських говірках у порівнянні з іншими південно-західними
К Іваночко
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2013
2013
Наголошування діє слова бесідувати в бойківських говірках
К іваночко
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20