Ірина Пушкарчук (Камінська)
Ірина Пушкарчук (Камінська)
Лцький національний технічний університет, факультет бізнесу, кафедра економіки та підприємництва
Verified email at lntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова політика сталого розвитку регіону: Монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2006
692006
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення: монографія
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк," Надстир'я" 2008, 2016
492016
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення [текст]
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 90-103, 2011
49*2011
Управління фінансовими ресурсами регіону: монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2005
192005
Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Актуальні проблеми економіки, 187-196, 2010
132010
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення
ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 131-144, 2011
112011
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізм забезпечення: монографія
ІМ Камінська, ІМ Вахович
Луцький нац. техніний ун-т. Л.: Надстир’я 397, 2009
112009
Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону : дис. … кандидата екон. наук : 08.00.05 / Камінська Ірина Миколаївна. – Луцьк, 2009 …
ІМ Камінська
102009
Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону
ІМ Камінська
ІМ Камінська, 2009
102009
Фінансова спроможність соціально-економічного розвитку регіональних суспільних систем
З Герасимчук, О Дмитрієва, В Дубницький, І Камінська, В Клісторина, ...
Економічний аналіз, 97, 2010
82010
Finansova spromozhnist rehionu: diahnostyka ta mekhanizmy zabezpechennia [The financial capacity of the region: diagnosis and mechanisms of support]
I Vakhovych, I Kaminska
Lutsk: Nadstyr’ia, 2009
82009
Діагностика фінансової стійкості регіонів України
ІМ Камінська
Збірник праць Луцького національного технічного університету: Економічні …, 2008
82008
Інтегральна оцінка фінансової спроможності регіонів України
ІМ Камінська
Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал, 83, 2008
82008
Методологічні засади проектування логістичних систем промислових підприємств
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Логістика в Україні: теорія і практика, 27-43, 2011
72011
Діагностика фінансової стійкості регіонів України [Електронний ресурс]
ІМ Камінська
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/en_oif/2008_5_1 …, 0
7
Децентралізація бюджетних коштів як інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіону
ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 128-133, 2011
6*2011
Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки
ІМ Пушкарчук
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання, 2016
52016
Капіталізації як основа динамічного розвитку підприємств
ІВ Кривов’язюк, ІМ Пушкарчук, ЮВ Волинчук
Економічний форум, 135-144, 2017
42017
Methodological approach to the efficiency evaluation of innovative processes in logistical activity of enterprises
ІV Кryvovyazyuk, YV Volynchuk, ІМ Pushkarchuk
Актуальні проблеми економіки, 408-414, 2015
42015
Фінансова спроможність регіонів України у контексті євроінтеграційних процесів
ІМ Камінська
Економічні науки. Серія: «Економічна теорія та економічна історія» : збірник …, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20