Ірина Пушкарчук (Камінська)
Ірина Пушкарчук (Камінська)
Лцький національний технічний університет, факультет бізнесу, кафедра економіки та підприємництва
Verified email at lntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова політика сталого розвитку регіону: Монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2006
592006
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення: монографія
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк," Надстир'я" 2008, 2016
502016
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення [текст]
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 90-103, 2011
50*2011
Управління фінансовими ресурсами регіону: монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2005
162005
Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Актуальні проблеми економіки, 105, 2010
122010
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення
ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 131-144, 2011
102011
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізм забезпечення: монографія
ІМ Камінська, ІМ Вахович
Луцький нац. техніний ун-т. Л.: Надстир’я 397, 2009
102009
Діагностика фінансової стійкості регіонів України
ІМ Камінська
Збірник праць Луцького національного технічного університету: Економічні …, 2008
92008
Фінансова спроможність соціально-економічного розвитку регіональних суспільних систем
З Герасимчук, О Дмитрієва, В Дубницький, І Камінська, В Клісторина, ...
Економічний аналіз, 97, 2010
82010
Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону : дис. … кандидата екон. наук : 08.00.05 / Камінська Ірина Миколаївна. – Луцьк, 2009 …
ІМ Камінська
82009
Finansova spromozhnist rehionu: diahnostyka ta mekhanizmy zabezpechennia [Financial capacity of the region: diagnosis and mechanisms to ensure]
IM Vakhovych, IM Kaminska
Lutsk: Nadstyr’ia, 2009
82009
Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону
ІМ Камінська
ІМ Камінська, 2009
82009
Інтегральна оцінка фінансової спроможності регіонів України
ІМ Камінська
Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал, 83, 2008
82008
Діагностика фінансової стійкості регіонів України [Електронний ресурс]
ІМ Камінська
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum …, 0
8
Методологічні засади проектування логістичних систем промислових підприємств
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Логістика в Україні: теорія і практика, 27-43, 2011
72011
Децентралізація бюджетних коштів як інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіону
ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 128-133, 2011
6*2011
Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки
ІМ Пушкарчук
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання, 2016
42016
Methodological approach to the efficiency evaluation of innovative processes in logistical activity of enterprises
ІV Кryvovyazyuk, YV Volynchuk, ІМ Pushkarchuk
Актуальні проблеми економіки, 408-414, 2015
42015
Фінансова спроможність регіонів України у контексті євроінтеграційних процесів
ІМ Камінська
Економічні науки. Серія: «Економічна теорія та економічна історія» : збірник …, 2009
42009
Капіталізація як механізм підвищення конкурентоспроможності регіону
ІМ Пушкарчук
Економічний форум : науковий журнал, 137-144, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20