Подписаться
Ірина Пушкарчук (Камінська)
Ірина Пушкарчук (Камінська)
Лцький національний технічний університет, факультет бізнесу, кафедра економіки та підприємництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова політика сталого розвитку регіону: Монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2006
762006
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення [текст]
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 90-103, 2011
58*2011
Управління фінансовими ресурсами регіону: монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2005
232005
Фінансова спроможність соціально-економічного розвитку регіональних суспільних систем
З Герасимчук, О Дмитрієва, В Дубницький, І Камінська, В Клісторина, ...
Економічний аналіз, 97, 2010
172010
Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону : дис. … кандидата екон. наук : 08.00.05 / Камінська Ірина Миколаївна. – Луцьк, 2009 …
ІМ Камінська
152009
Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Актуальні проблеми економіки, 105, 2010
142010
Methodological approach to the efficiency evaluation of innovative processes in logistical activity of enterprises
ІV Кryvovyazyuk, YV Volynchuk, ІМ Pushkarchuk
Актуальні проблеми економіки, 408-414, 2015
122015
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення
ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 131-144, 2011
112011
Діагностика фінансової стійкості регіонів України
ІМ Камінська
Збірник праць Луцького національного технічного університету: Економічні …, 2008
112008
Капіталізації як основа динамічного розвитку підприємств
ІВ Кривов’язюк, ІМ Пушкарчук, ЮВ Волинчук
Економічний форум, 135-144, 2017
102017
Активи підприємства: морфологічний аналіз категорії, склад та класифікація
ІМ Камінська, ВЮ Дорош, АЮ Ковальчук
Економічний форум 1 (3), 136-143, 2019
92019
Методологічні засади проектування логістичних систем промислових підприємств
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Логістика в Україні: теорія і практика, 27-43, 2011
92011
Інтегральна оцінка фінансової спроможності регіонів України
ІМ Камінська
Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал, 83, 2008
92008
Теоретико-методичні підходи до аналізу ефективності діяльності підприємства
ІМ Камінська, НВ Ковальчук, АС Демидович, ІП Горчинська
Економічний форум 1 (2), 79-87, 2021
82021
Соціальний облік як інформаційна база реалізації концепції соціально відповідального бізнесу
І Камінська, С Хома, Ю Чучук
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
82019
Finansova spromozhnist rehionu: diahnostyka ta mekhanizmy zabezpechennia [Financial capacity of the region: diagnosis and mechanisms to ensure]
IM Vakhovych, IM Kaminska
Lutsk: Nadstyr’ia [in Ukrainian], 2009
82009
Діагностика фінансової стійкості регіонів України [Електронний ресурс]
ІМ Камінська
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/en_oif/2008_5_1 …, 0
7
Децентралізація бюджетних коштів як інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіону
ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 128-133, 2011
6*2011
Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки
ІМ Пушкарчук
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання, 2016
52016
Теоретичні засади фінансових потоків в логістичних системах
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Економічні науки. Серія: «Регіональна економіка» : збірник наукових праць …, 2009
5*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20