Ірина Пушкарчук (Камінська)
Ірина Пушкарчук (Камінська)
Лцький національний технічний університет, факультет бізнесу, кафедра економіки та підприємництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова політика сталого розвитку регіону: Монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2006
692006
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення: монографія
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк," Надстир'я" 2008, 2016
492016
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення [текст]
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 90-103, 2011
49*2011
Управління фінансовими ресурсами регіону: монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2005
192005
Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Актуальні проблеми економіки, 187-196, 2010
132010
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення
ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 131-144, 2011
112011
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізм забезпечення: монографія
ІМ Камінська, ІМ Вахович
Луцький нац. техніний ун-т. Л.: Надстир’я 397, 2009
112009
Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону : дис. … кандидата екон. наук : 08.00.05 / Камінська Ірина Миколаївна. – Луцьк, 2009 …
ІМ Камінська
102009
Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону
ІМ Камінська
ІМ Камінська, 2009
102009
Фінансова спроможність соціально-економічного розвитку регіональних суспільних систем
З Герасимчук, О Дмитрієва, В Дубницький, І Камінська, В Клісторина, ...
Економічний аналіз, 97, 2010
82010
Finansova spromozhnist rehionu: diahnostyka ta mekhanizmy zabezpechennia [The financial capacity of the region: diagnosis and mechanisms of support]
I Vakhovych, I Kaminska
Lutsk: Nadstyr’ia, 2009
82009
Діагностика фінансової стійкості регіонів України
ІМ Камінська
Збірник праць Луцького національного технічного університету: Економічні …, 2008
82008
Інтегральна оцінка фінансової спроможності регіонів України
ІМ Камінська
Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал, 83, 2008
82008
Методологічні засади проектування логістичних систем промислових підприємств
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Логістика в Україні: теорія і практика, 27-43, 2011
72011
Діагностика фінансової стійкості регіонів України [Електронний ресурс]
ІМ Камінська
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/en_oif/2008_5_1 …, 0
7
Децентралізація бюджетних коштів як інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіону
ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 128-133, 2011
6*2011
Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки
ІМ Пушкарчук
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання, 2016
52016
Капіталізації як основа динамічного розвитку підприємств
ІВ Кривов’язюк, ІМ Пушкарчук, ЮВ Волинчук
Економічний форум, 135-144, 2017
42017
Methodological approach to the efficiency evaluation of innovative processes in logistical activity of enterprises
ІV Кryvovyazyuk, YV Volynchuk, ІМ Pushkarchuk
Актуальні проблеми економіки, 408-414, 2015
42015
Фінансова спроможність регіонів України у контексті євроінтеграційних процесів
ІМ Камінська
Економічні науки. Серія: «Економічна теорія та економічна історія» : збірник …, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20