Підписатись
Ірина Пушкарчук (Камінська)
Ірина Пушкарчук (Камінська)
Лцький національний технічний університет, факультет бізнесу, кафедра економіки та підприємництва
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансова політика сталого розвитку регіону: Монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2006
712006
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення: монографія
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк," Надстир'я" 2008, 2016
512016
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення [текст]
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 90-103, 2011
51*2011
Управління фінансовими ресурсами регіону: монографія
ЗВ Герасимчук, ІМ Вахович, ІМ Камінська
Луцьк: Надстир’я, 2005
202005
Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Актуальні проблеми економіки, 105, 2010
132010
Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону : дис. … кандидата екон. наук : 08.00.05 / Камінська Ірина Миколаївна. – Луцьк, 2009 …
ІМ Камінська
132009
Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону
ІМ Камінська
ІМ Камінська, 2009
132009
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення
ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 131-144, 2011
112011
Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізм забезпечення: монографія
ІМ Камінська, ІМ Вахович
Луцьк: Надстир'я 397, 2009
112009
Фінансова спроможність соціально-економічного розвитку регіональних суспільних систем
З Герасимчук, О Дмитрієва, В Дубницький, І Камінська, В Клісторина, ...
Економічний аналіз, 97, 2010
102010
Methodological approach to the efficiency evaluation of innovative processes in logistical activity of enterprises
ІV Кryvovyazyuk, YV Volynchuk, ІМ Pushkarchuk
Актуальні проблеми економіки, 408-414, 2015
92015
Діагностика фінансової стійкості регіонів України
ІМ Камінська
Збірник праць Луцького національного технічного університету: Економічні …, 2008
92008
Методологічні засади проектування логістичних систем промислових підприємств
ІМ Вахович, ІМ Камінська
Логістика в Україні: теорія і практика, 27-43, 2011
82011
Finansova spromozhnist rehionu: diahnostyka ta mekhanizmy zabezpechennia [Financial capacity of the region: diagnosis and mechanisms to ensure]
IM Vakhovych, IM Kaminska
Lutsk: Nadstyr’ia [in Ukrainian], 2009
82009
Інтегральна оцінка фінансової спроможності регіонів України
ІМ Камінська
Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал, 83, 2008
82008
Діагностика фінансової стійкості регіонів України [Електронний ресурс]
ІМ Камінська
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/en_oif/2008_5_1 …, 0
7
Капіталізації як основа динамічного розвитку підприємств
ІВ Кривов’язюк, ІМ Пушкарчук, ЮВ Волинчук
Економічний форум, 135-144, 2017
62017
Децентралізація бюджетних коштів як інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіону
ІМ Камінська
Економічний форум : науковий журнал, 128-133, 2011
6*2011
Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки
ІМ Пушкарчук
Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання, 2016
52016
Фінансова спроможність регіонів України у контексті євроінтеграційних процесів
ІМ Камінська
Економічні науки. Серія: «Економічна теорія та економічна історія» : збірник …, 2009
42009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20