Follow
Рій Іван Федорович
Рій Іван Федорович
Other namesIvan Rii, Ivan Riy
к.е.н., доцент, доцент кафедри геодезії і геоінформатики ЛНУП
Verified email at lnau.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Електронні геодезичні прилади: навч. пос
ІФ Рій, ОІ Бочко, ОЮ Біда
ІФ Рій, ОІ Бочко, ОЮ Біда–Львів:«ГАЛИЧ-ПРЕС, 2021
122021
Механізм економічного регулювання земельних відносин
М Ступень, С Рогач, І Рій
Економіст, 42-43, 2015
122015
Апробація способу геометричного нівелювання" вперед-назад"
С Перій, В Ващенко, І Рій
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2010
52010
Аналіз програмного забезпечення для опрацювання результатів вимірювань електронних тахеометрів
І Рій, О Бочко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка …, 2014
32014
Дослідження ходу фокусувальної лінзи нівеліра Dini 22
СС Перій, ІФ Рій
Геодезія, картографія і аерофотознімання, 58-61, 2011
32011
Теоретико-методологічні засади формування інвестиційної привабливості у системі сільськогосподарського землекористування
РМ Ступень, ІФ Рій, ПП Колодій, ЗР Рижок
Львів:«Галицька видавнича спілка», 2019
22019
Оцінка інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського призначення районів Львівської області
І Рій
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка …, 2015
22015
Еколого-економічна ефективність та інвестиційна привабливість землекористування у сільському господарстві Вісник Сумського національного аграрного університету: економіка і …
Рій І.Ф.
Вісник Сумського національного аграрного університету: економіка і …, 2015
22015
Економічне стимулювання раціонального природокористування
ОІ Бочко, ІФ Рій, АР Капраль
Академічні візії, 2023
12023
Електронні геодезичні прилади
ІФ Рій, ОІ Бочко, ОЮ Біда
Львів «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021
12021
Оптимізація формування ринкової ціни земельної ділянки в сучасних умовах
О Бочко, О Бочко, І Рій
Нова педагогічна думка, 201-203, 2014
12014
Результати використання інформації екомоніторингу Кривбасу для картографування стану довкілля міського середовища
ОЄ Куліковська, ОФ Ковалишин, РМ Ступень, ІФ Рій
Криворізький національний університет, 2023
2023
Залуцький Іван Романович
ІФ Рій
̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÈÉ ÆÓÐÍÀË «²ÍÒÅÐÍÀÓÊÀ», 56, 2023
2023
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ
І Залуцький, І Рій
Використання й охорона земельних ресурсів та туристично-рекреаційний …, 2023
2023
Роль землеустрою у збереженні природно-ресурсного потенціалу територій
МП П Колодій, І Рій, О Бочко
Духовно-моральні, екологічні та соціоекономічні виклики сучасного людства в …, 2021
2021
Електронні геодезичні прилади: навч. пос. / І.Ф. Рій, О.І. Бочко, О.Ю. Біда - Львів: "ГАЛИЧ-ПРЕС", 2021. - 336 с.: іл.
БО Рій Іван Бочко Олександр
львівський національний аграрний університет, 2021, 2021
2021
Дослідження контролю стабільності центрів пунктів еталонного базису 2- го розряду у висотному положенні
СЄ Рій І., Колодій П.
Вісник ЛНАУ Архітектура і сільськогосподарське будівництво, 118-123, 2020
2020
Про точність визначення площ земельних ділянок
СЄІ Рій І.Ф.
The 5th International scientific and practical conference “Science — the …, 2020
2020
Market mechanisms of spacious organization of land resources – a case study in Chernivtsi district, Ukraine
BO Riy I.
Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture …, 2020
2020
Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання “вперед-назад” та “із середини”
ЦА Рій І.Ф., Колодій П.П.
Вісник ЛНАУ Архітектура і сільськогосподарське будівництво, 135-141, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20