Подписаться
Онопрієнко Оксана Володимирівна
Онопрієнко Оксана Володимирівна
завідувач відділу початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене undip.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів
С Скворцова, О Онопрієнко
Харків: Ранок, 2019
722019
Предметна математична компетентність як дидактична категорія
ОВ Онопрієнко
Початкова школа, 2016
672016
Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи
НМ Бібік, МС Вашуленко, ВО Мартиненко, НС Коваль, ОЮ Прищепа, ...
Педагогічна думка, 2014
502014
Управління проектною діяльністю молодших школярів
ОВ Онопрієнко
Навчання і виховання учнів 4, 53-64, 2005
462005
Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: науково-методичний посібник
ЛМ Забродська, В Онопрієнко, Л Хоружа, А Цимбалару
Харків: Видавнича група «Основа, 2007
372007
Компетентнісний підхід у навчанні математики
О Онопрієнко, О Листопад, С Скворцова
342014
Портфоліо як засіб контролю результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
ОВ Онопрієнко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського …, 2010
342010
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення
О Онопрієнко
Український педагогічний журнал, 36-42, 2016
312016
Компетентнісно зорієнтовані задачі як засіб формування математичної компетентності учнів
ОВ Онопрієнко
Початкова школа 3 (525), 23-26, 2013
282013
Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
ОВ Онопрієнко
Онопрієнко Оксана Володимирівна 252, 2009
272009
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас
АГ Мерзляк, ВБ Полонський, МС Якір
АГ Мерзляк, ВБ Полонський, МС Якір–К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2014
24*2014
Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів
ОВ Онопрієнко
КОНВІ ПРІНТ, 2020
232020
Моя щаслива планета: Уроки для стійкого розвитку: Метод. посіб. для вчит. 3-4 кл. загальноосвіт. навч. закл.
ОІ Пометун, ОВ Онопрієнко, АД Цимбалару
К.: Видавничий дім «Освіта, 2012
182012
Урок математики у початковій школі: мета, завдання, структура
СО Скворцова, ОВ Онопрієнко
Початкова школа 1, 4-9, 2015
162015
Organisation of primary education at war in Ukraine: results of a survey of primary education specialists
О Топузов, Н Бібік, О Локшина, О Онопрієнко
Education: Modern Discourses, 7-18, 2022
152022
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
152021
Технологія конструювання інструментарію формувального оцінювання навчальних досягнень учнів першого та другого класів
О Онопрієнко
Український педагогічний журнал, 77-85, 2019
152019
Математика. 1 клас
СО Скворцова, ОВ Онопрієнко
Навчальний зошит: У 4, 23-25, 2017
152017
Урок-дослідження у початковій школі
СО Скворцова, ОВ Онопрієнко
Початкова школа, 13-18, 2015
152015
Проектна діяльність в освіті
О Онопрієнко
Директор школи, 23-29, 2010
152010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20