Світлана Куцепал / Светлана Куцепал / Svitlana Kutsepal
Світлана Куцепал / Светлана Куцепал / Svitlana Kutsepal
професор кафедри теоретико-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом «пост-»: Монографія
СВ Куцепал
К.: Вид. ПАРАПАН, 2004
602004
Інфосфера як простір буття сучасної людини
СВ Куцепал
Вісн. Нац. авіац. ун-ту. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр.—К …, 2008
132008
Освіта в глобалізаційно-інформаційному континуумі: необхідність трансформації
СВ Куцепал
Філософські обрії.-Вип 15, 27-40, 2008
92008
Ідентичність модерна та постмодерна
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2007
92007
Модернізація постмодерну: причини та перспективи
СВ Куцепал
Актуальні проблеми духовності., 115-124, 2010
8*2010
Французька фiлософiя другої половини ХХ столiття: дискурс iз префiксом" пост-": Монографiя
СВ Куцепал
82004
Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи Інтернету: концептуальні засади і тенденції
ВГ Воронкова, СВ Куцепал
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 13-20, 2015
42015
Політичний міф як різновид маніпуляційних виборчих технологій
СВ Куцепал
Гілея: науковий вісник, 242-244, 2016
32016
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / За заг.ред. Н.М. Хоми.
НМХ СВ.Куцепал
Львів, Новий світ, 2015
22015
Каким быть специалистуинформационного общества и эпохиИнтернета: концептуальные основания и тенденции
ВГ Воронкова, СВ Куцепал
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 13-20, 2015
22015
Правова культура як інструмент гармонізації відносин у сучасному соціумі
СВ Куцепал
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
22013
Постсовременность: трансформация образов мира и человека
СВ Куцепал
Философия и космология, 2009
22009
Модерн та постмодерн: опозиція чи спадковість?
S Kutsepal
Актуальні проблеми духовності, 3-13, 2009
22009
Трансформації соціальної системи в світоглядній парадигмі сучасності: ризики та небезпеки
СВ Куцепал
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2017
12017
Політичний міф: версія Ролана Барта
СВ Куцепал
Гілея: науковий вісник, 109-111, 2016
12016
Рецензія на навчальний посібник «Філософія освіти»
С Куцепал
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
12010
Онтологічний пасьянс сучасної французької філософії
СВ Куцепал
Актуальнi проблеми духовностi, 93-102, 2008
12008
Dico ergo sum
СВ Куцепал
Актуальнi проблеми духовностi, 62-71, 2007
12007
Посмодерн-(у) мова сучасної французької філософії
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2006
12006
Роль теріофауни верхнього плейстоцену у формуванні релігійного світогляду кроманьйонців
СВ Куцепал, ВМ Закалюжний, ІК Лядський
12005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20