Світлана Куцепал / Светлана Куцепал / Svitlana Kutsepal
Світлана Куцепал / Светлана Куцепал / Svitlana Kutsepal
професор кафедри теоретико-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом «пост-»
СВ Куцепал
К.: Вид. ПАРАПАН, 2004
602004
Інфосфера як простір буття сучасної людини
СВ Куцепал
Вісн. Нац. авіац. ун-ту. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр.—К …, 2008
132008
Ідентичність модерна та постмодерна
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2007
112007
Освіта в глобалізаційно-інформаційному континуумі: необхідність трансформації
СВ Куцепал
Філософські обрії.-Вип 15, 27-40, 2006
92006
Французька фiлософiя другої половини ХХ столiття: дискурс iз префiксом" пост-": Монографiя
СВ Куцепал
92004
Модернізація постмодерну: причини та перспективи
СВ Куцепал
Актуальні проблеми духовності., 115-124, 2010
8*2010
Політичний міф як різновид маніпуляційних виборчих технологій
СВ Куцепал
Гілея: науковий вісник, 242-244, 2016
42016
Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи Інтернету: концептуальні засади і тенденції
ВГ Воронкова, СВ Куцепал
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 13-20, 2015
42015
Каким быть специалистуинформационного общества и эпохиИнтернета: концептуальные основания и тенденции
ВГ Воронкова, СВ Куцепал
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 13-20, 2015
32015
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / За заг.ред. Н.М. Хоми.
НМХ СВ.Куцепал
Львів, Новий світ, 2015
22015
Правова культура як інструмент гармонізації відносин у сучасному соціумі
СВ Куцепал
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
22013
Постсовременность: трансформация образов мира и человека
СВ Куцепал
Философия и космология, 2009
22009
Модерн та постмодерн: опозиція чи спадковість?
S Kutsepal
Актуальні проблеми духовності, 3-13, 2009
22009
Поняття" хаос" у постмодерній філософії
С Куцепал
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005
22005
Ризоматичні варіації сучасної французької філософії
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2004
22004
Освіта як провідна соціальна сила
СВ Куцепал
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія" 2 (45), 119-125, 2019
12019
Трансформації соціальної системи в світоглядній парадигмі сучасності: ризики та небезпеки
СВ Куцепал
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2017
12017
Політичний міф: версія Ролана Барта
СВ Куцепал
Гілея: науковий вісник, 109-111, 2016
12016
Феномен компетентності у сучасному філософсько-освітньому дискурсі
Б Бущан, С Куцепал
Гілея: науковий вісник, 199-202, 2013
12013
Рецензія на навчальний посібник «Філософія освіти»
С Куцепал
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20