Світлана Куцепал / Светлана Куцепал / Svitlana Kutsepal
Світлана Куцепал / Светлана Куцепал / Svitlana Kutsepal
професор кафедри теоретико-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом «пост-»
СВ Куцепал
К.: Вид. ПАРАПАН, 2004
662004
Інфосфера як простір буття сучасної людини
СВ Куцепал
Вісн. Нац. авіац. ун-ту. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр.—К …, 2008
132008
Ідентичність модерна та постмодерна
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2007
132007
Французька фiлософiя другої половини ХХ столiття: дискурс iз префiксом" пост-": Монографiя
СВ Куцепал
112004
Освіта в глобалізаційно-інформаційному континуумі: необхідність трансформації
СВ Куцепал
Філософські обрії.-Вип 15, 27-40, 2006
102006
Модернізація постмодерну: причини та перспективи
СВ Куцепал
Актуальні проблеми духовності., 115-124, 2010
8*2010
Онтологія в сучасній французькій філософії
СВ Куцепал
ступеня доктора філософ. наук: спец. 09.00. 05" Історія філософії"/СВ Куцепал, 2005
52005
Політичний міф як різновид маніпуляційних виборчих технологій
СВ Куцепал
Гілея: науковий вісник, 242-244, 2016
42016
Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи Інтернету: концептуальні засади і тенденції
ВГ Воронкова, СВ Куцепал
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 13-20, 2015
42015
Каким быть специалистуинформационного общества и эпохиИнтернета: концептуальные основания и тенденции
ВГ Воронкова, СВ Куцепал
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 13-20, 2015
32015
Модерн та постмодерн: опозиція чи спадковість?
S Kutsepal
Актуальні проблеми духовності, 3-13, 2009
32009
Ризоматичні варіації сучасної французької філософії
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2004
32004
Політичний міф: версія Ролана Барта
СВ Куцепал
Гілея: науковий вісник, 109-111, 2016
22016
Політико-правова концепція Г. Гегеля
СВ Куцепал
Гілея: науковий вісник, 201-205, 2014
22014
Правова культура як інструмент гармонізації відносин у сучасному соціумі
СВ Куцепал
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
22013
Постсовременность: трансформация образов мира и человека
СВ Куцепал
Философия и космология, 2009
22009
Онтологічний пасьянс сучасної французької філософії
S Kucepal
Актуальні проблеми духовності, 93-102, 2008
22008
Посмодерн-(у) мова сучасної французької філософії
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2006
22006
Поняття" хаос" у постмодерній філософії
С Куцепал
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005
22005
Освіта як провідна соціальна сила
СВ Куцепал
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія" 2 (45), 119-125, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20