Підписатись
Віктор Погромський
Віктор Погромський
кандидат історичних наук, Чорномоський національний університет ім. Петра могили
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Деятельность Американской администрации помощи в Царицынской губернии и прилегающих территориях в период голода 1921-1923 гг
ВА Погромский
Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки …, 2016
52016
ЗНАЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РАБОТЕ АРА В РОССИИ ВО ВРЕМЕНА ГОЛОДА 1921-1923 гг.
ПВ Александрович
Современное общество и власть 1 (7), 6-10, 2016
3*2016
Українська етнічна спільнота в Аргентині наприкінці ХХ–на початку ХХІ століття
ТЄ Богданова, ВО Погромський
Історичний архів, 82-86, 2010
32010
Діяльність «Джойнта» і «Агро-Джойнта» на Півдні України та у Криму у міжвоєнний період
ВО Погромський
Наукові праці. Історія 227 (215), 2014
22014
Арабо-ізраїльська війна 1948-1949 рр. у глобальному контексті близькосхідного конфлікту
В Погромський, С Седнєва
Емінак, 19-26, 2013
22013
Висвітлення діяльності АРА (Американської адміністрації допомоги) за часів голоду 1921–1923 рр. в Україні та СРСР на сторінках енциклопедичних видань радянської доби
В Погромський
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія …, 2016
12016
Значення порту Новоросійська під час діяльності закордонних гуманітарних організацій за часів голоду 1921-1923 рр. у радянській Росії
В Погромський
Емінак, 60-66, 2015
12015
Значение порта Гданьск в деятельности американских благотворительных организаций на территории Польши и Восточной Европы./Виктор Александрович Погромський
В Погромський
12014
Американская администрация помощи и ее деятельность в Советской Беларуси в 20-е гг. ХХ ст.
ВО Погромський, ВА Тетенова
Емінак, 69-75, 2014
12014
ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 20-х РОКІВ ХХ СТ. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ
ВО Погромський, С Яремчак
Наукові праці. Історія 227 (215), 2014
12014
Медична допомога американських міжнародних організацій Радянській Росії за часів гуманітарної катастрофи 1921-1923 рр.
ВО Погромський
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2013
12013
Сучасні дослідження з історії діяльності Джойнт в Україні у вітчизняній та діаспорній історіографії
ВО Погромський
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2013
12013
Українсько-аргентинські зв’язки кінця ХІХ–першої третини ХХ століття: джерельна база
ВО Погромський
Наукові праці. Історія 171 (159), 2012
12012
Взаємини Радянської України з республікою Аргентина у 1919-1939 рр
ВО Погромський
Чорноморський літопис, 2011
12011
Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії
ВО Погромський
Історичний архів, 76-80, 2011
12011
Застосування концепції “path dependence” в дослідженні структурної трансформації національної інноваційної системи України
КЛ Нетудихата, ВО Погромський
Економічний простір, 37-42, 2021
2021
Загальні аспекти діяльності Американської адміністрації допомоги в Польській Республіці в контексті міжнародної допомоги (1919 р.–середина 20-х рр. ХХ ст.)
ВО Погромський
Історія науки і біографістика, 2019
2019
Діяльність Американської адміністрації допомоги та інших американських філантропічних організацій у відновленій Польщі в 1918–1922 рр.
ВО Погромський
Вісник аграрної історії, 197-204, 2018
2018
Українська діаспорна преса Канади про початок діяльності Американської адміністрації допомоги у радянських республіках за часів голоду 1921–1923 років
ВО Погромський
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
Діяльність американської адміністрації допомоги в Польській Республіці після Першої Світової війни в 1919–1921 рр.
ВО Погромський
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20