Олександр Маліков
Олександр Маліков
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ультраструктурные трансформации межклеточного вещества во внутренних оргагах при лечении ожоговой болезни путём инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов
АИ Ковальчук, ИВ Дзевульская, ЭВ Черкасов, ВН Титаренко, ...
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 14 (1), 37-44, 2015
5*2015
Структурные особенности адаптации и компенсации нарушенных функций внутренних органов при инфузионной терапии ожоговой болезни
ВГ Черкасов, АИ Ковальчук, ИВ Дзевульская, ЭВ Черкасов, ...
Мир медицины и биологии 10 (4-1 (46)), 2014
52014
Влияние гиперосмолярных растворов на микроциркуляцию в коре надпочечников при термическом ожоге у крыс
ИВ Дзевульская, ВН Титаренко
Вісник проблем біології і медицини 2 (111), 289-294, 2014
52014
Морфологічні зміни ппофізарно-адреналової системи щурів при термічній травмі
ОІ Ковальчук, ВГ Черкасов, ІВ Дзевулъсъка, ВМ Титаренко, ОВ Маліков
Український науково-медичний молодіжний журнал, 10-16, 2015
42015
Структурні зміни мозкової речовини нирки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування інфузії ізотонічного розчину
МО Вячеславович
VI конгрес АГЕ 2 (2), 299-313, 2015
4*2015
Структурні зміни мозкової речовини нирки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування інфузії лактопротеїну з сорбітолом
МО Вячеславович
Український науково-медичний молодіжний журнал 2 (88), 12-19, 2015
4*2015
Структурні зміни мозкової речовини нирки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування інфузії HAES-LX-5%
МО Вячеславович
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 309-315, 2015
4*2015
Vliyanie kombinirovannyh giperosmolyarnyh rastvorov na nanoprocessy v stenke krovenosnyh kapillyarov iv intersticialnom matrikse vnutrennih organov pri ozhogovoj bolezni
AI Kovalchuk, IV Dzevulskaya, AV Malikov, VN Titarenko, EV Cherkasov, ...
Ukrayinskij naukovo-medichnij zhurnal 2 (81), 5-11, 2014
42014
Ultrastrukturnye izmeneniya endoteliya krovenosnyh kapillyarov vnutrennih organov pri lechenii ozhogovoj bolezni putem infuzii kombinirovannyh giperosmolyarnyh rastvorov
VG Cherkasov, IV Dzevulskaya, AI Kovalchuk, IV Malikov, TV Lahtadyr, ...
Visnik morfologiyi 21 (1), 96-102, 2015
32015
Исторические и морфофункциональные аспекты изучения эпифиза
АВ Маликов, АИ Ковальчук, ДВ Бондарец, ИВ Дзевульская, ...
Український науково-медичний молодіжний журнал, 16-19, 2014
32014
Morphofunctional status of cardio-vascular system of rats with congenital hypothyreosis
LMS Svitlana M.Chuhray, Viktoria E.Lavrynenko, Rostyslav F. Kaminsky, Iryna ...
Wiadomosci Lekarskie 72 (2), 229-234, 2019
2*2019
Влияние комбинированных гиперосмолярных растворов на нанопроцессы в стенке кровеносных капилляров и в интерстициальном матриксе внутренних органов при ожоговой болезни
АИ Ковальчук, ИВ Дзевульская, ЭВ Черкасов, ВН Титаренко, ...
Український науково-медичний молодіжний журнал 2 (81), 5-11, 2014
22014
Історичні та клініко-морфологічні аспекти вивчення йододефіцитних захворювань
ДВ Бондарець, ІВ Дзевульська, ОВ Маліков
Молодий вчений, 223-225, 2014
22014
Роль эндогенной интоксикации в морфогенезе изменений во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни
ИВ Гунас, ВГ Черкасов, АИ Ковальчук, ИВ Дзевульская, ЭВ Черкасов, ...
Biomedical and biosocial anthropology, 30-36, 2015
12015
Структурные механизмы цитопротекции во внутренних органах при инфузионной терапии инфузионной болезни
ВГ Черкасов, АИ Ковальчук, ИВ Дзевульская, ЭВ Черкасов, ...
Biomedical and biosocialanthropology, 6-12, 2014
12014
Динаміка ультраструктурних змін капілярного русла аденогіпофіза та надниркових залоз за умов експериментальної опікової хвороби
ОІ Ковальчук, ІВ Дзевульська, ВМ Титаренко
Морфологічні основи наукових досліджень в медицині, 29-38, 2013
12013
Суспільно-історична унікальність інтелектуальної спадщини професора Володимира Олексійовича Беца
ОО Демидюк, ОВ Маліков, ІВ Дзевульська, ОІ Ковальчук
Український науково-медичний молодіжний журнал, 77-80, 2013
12013
Духовні та моральні основи виховання студентів на кафедрі анатомії людини у вищому навчальному медичному закладі
ІВД ВГ Черкасов
«Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу», 37-39, 2020
2020
Morphofunctional status of cardio-vascular system of rats with arterial hypertension.
SLM Chuhray SM1, Lavrynenko VE, Kaminsky RF, Dzevulska IV, Malikov OV ...
Wiadomosti Lekarskie 73 (2), 355-359, 2020
2020
Некоторые аспекты развития анатомии в Киевской Руси
ОВМ ВГ Черкасов, ІВ Дзевульська, ЮЮ Кузьменко
Медична наука та практика ХХІ століття, 14-19, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20