Підписатись
Тарангул Людмила Леонідівна
Тарангул Людмила Леонідівна
Проректор з наукової роботи. Університет державної фіскальної служби України
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Налоги и налогообложение
И Майбуров
Litres, 2022
660*2022
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій
К. : Знання, 2008
355*2008
Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): Монографія
ЛЛ Тарангул
Ірпінь: Академія ДПС України 286 (1), 2003
1392003
Налоговые системы. Методология развития : монография
ИА Майбуров, ЛЛ Тарангул, и др
127*2012
Налоговые реформы. Теория и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ГА Агарков, ИВ Алексеев, ЕВ Балацкий, ...
ЮНИТИ-ДАНА, 2015
1222015
Банківські системи зарубіжних країн: Підручн.
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ОД Гордей
К.: Алерта, Центр учбової літератури, 2010
95*2010
Ekonomichna bezpeka [Economic security]
ZS Varnalii, PV Melnyk, LL Tarangul
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2009
952009
Налоговые льготы. Теория и практика применения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, СВ Антоненко, АС Баландина, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2015
702015
Экономика налоговых реформ
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЛЛ Тарангул
К. : Алерта, 2013
632013
Управління державним бюджетом України : підручник
Колектив, авторів, за заг ред, МЯ Азарова
К.: Міністерство фінансів України, 816, 2010
63*2010
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, ЛЛ Тарангул
К.: Міністерство фінансів України, 656, 2011
59*2011
Економічні райони України: посібник
ІО Горленко, ЛЛ Тарангул
ІО Горленко, ЛЛ Тарангул.–К.:[б. в.], 1999
54*1999
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Крисоватый, ЛЛ Тарангул
К.: Кондор, 2011
502011
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т.
МЯ Азаров, ФО Ярошенко, ЛЛ Тарангул
К.: НДФІ 5, 2004
502004
Все про податки: Довідник
МЯ Азаров, ВД Кольга, ВА Онищенко, ЛЛ Тарангул
К.: Експерт-про, 2000
462000
Системы налогообложения Украины и России: структура, проблемы, тенденции развития: Монография
ЮБ Иванов, ИА Майбуров, ЛЛ Тарангул
392009
Податкова політика та економічний розвиток регіонів: теорія, методологія, практика
ЛЛ Тарангул
спец. 08.04. 01 «Фінанси, грошовий обіг, кредит»/Л. Тарангул.–Київ, 2003.–34 с, 2003
392003
Мікрокредитування малого підприємництва
ЗС Варналій, СГ Дрига, ЛЛ Тарангул
Ірпінь: НУДПСУ, 2008
332008
Особливості формування міжбюджетних фінансових потоків в умовах запровадження в Україні бюджетної децентралізації
ЛЛ Тарангул, ТА Коляда
Фінанси України, 30-44, 2015
322015
Удосконалення податкової політики у контексті соціально-економічного розвитку регіонів
ЛЛ Тарангул
Фінанси України, 8-16, 2004
32*2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20