Follow
Ольга Сінькевич
Ольга Сінькевич
Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Політкоректність в контексті глобалізаційних процесів сучасності
ОБ Сінькевич
Сборник научных трудов SWorld 26 (1), 82-89, 2013
152013
Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс: монографія
О Сінькевич
LNU, 2015
122015
Ідентифікаційні практики масової культури: соціальнофілософський аналіз
ОБ Сінькевич
автореферат... д-ра філософських наук, спец 9, 2016
102016
Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз
ОБ Сінькевич
Сборник научных трудов SWorld 39 (4), 102-109, 2012
102012
Стереотип та імідж у ідентифікаційних стратегіях масової культури
ОБ Сінькевич
Сборник научных трудов SWorld 23 (1), 21-29, 2014
32014
Реклама як засіб конструювання ідентичності суб’єкта масової культури
ОБ Сінькевич
Гілея: науковий вісник, 287-291, 2014
32014
Гендер в ідентифікаційних практиках масової культури
ОБ Сінькевич
Грані, 16-22, 2014
32014
Конвергенція елітарної та масової культур як чинник трансформації ідентифікаційних стратегій
ОБ Сінькевич
Грані, 11-17, 2014
22014
Наратив і тезаурус в контексті оновлення методологічного апарату сучасного культурологічного знання
О Сінькевич
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 233-238, 2013
22013
Масова культура як агент глобалізації: сучасні трансформації
О Сінькевич
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія …, 2012
22012
Молодіжні субкультури як культури самоідентифікації в сучасну добу
ОБ Сінькевич
Гілея: науковий вісник, 289-293, 2014
12014
Наративна персональна ідентичність в добу масової культури
ОБ Сінькевич
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія …, 2014
12014
ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: МАСОВІЗАЦІЯ-ДЕМАСОВІЗАЦІЯ-НАДМАСОВІЗАЦІЯ
О Сінькевич
ББК 87.667. 1я431 Д 85, 29, 2017
2017
МАСОВА ЛЮДИНА СУЧАСНОЇ ДОБИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ СУБ’ЄКТНОСТІ
ОБ Сінькевич
The scientific potential of the present [text]: Proceedings of the, 29, 2016
2016
Возрастная идентичность в контексте массовой культуры: социально-философский анализ
ОБ Сінькевич
Гилея: научный вестник, 294-298, 2014
2014
Вікова ідентичність в контексті масової культури: соціально–філософський аналіз
ОБ Сінькевич
Гілея: науковий вісник, 294-299, 2014
2014
Реклама как средство конструирования идентичности субъекта массовой культуры
ОБ Сінькевич
Гилея: научный вестник, 287-291, 2014
2014
Концептуальне освоєння феномену культурної глобалізації та образи глобалізованого світу
ОБ Сінькевич
Соціогуманітарні проблеми людини, 66-73, 2013
2013
ТІЛЕСНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
ОБ Сінькевич
Сборник научных трудов SWorld 27 (3), 81-89, 2013
2013
Нормативна тілесна ідентифікація в масовій культурі
ОБ Сінькевич
Гілея: науковий вісник, 269-273, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20