Микола Недвига
Микола Недвига
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Влияние длительного применения удобрений на продуктивность культур полевого севооборота
НВ Недвига, ИМ Карасюк, НИ Делеминчук
Агрохимия, 1977
42*1977
Уманський сільськогосподарський інститут
ІМ Карасюк, МВ Недвига, ОІ Здоровцов
Вища школа, 1994
13*1994
Справочник по зерновим культурам
ІМ Карасюк, ОМ Геркіял, МВ Недвига
Урожай, 1991
91991
Трансфомація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук
ВПЦ «Візаві», 2014
62014
Оцінка потенційної здатності чорнозему опідзоленого до агрегації за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
МВ Недвига, ЮП Галасун
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2013
32013
Деградація ґрунту: проблеми відновлення та збереження його родючості
МВ Недвига, ВІ Невлад, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2017
2017
Лекції Грунтознавство
МВ Недвига
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016
2016
Методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни" Грунтознавство з основами геології"
МВ Недвига, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016
2016
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ" ҐРУНТОЗНАВСТВО"
МВ Недвига
Умань, 2016
2016
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ" Охорона і відновлення родючості ґрунтів"
МВ Недвига
Умань, 2016
2016
Потенційна здатність чорнозему опідзоленого до агрегації та та тривалого застосування добрив у польові сівозміні.
МВ Недвига, ЮП Галасун, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвіч
Агрохімія та грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник до ІХ з …, 2015
2015
Вплив тривалого застосування добрив у польові сівозміні на агрофізичні властивості чорнозему опідзоленого та врожайність сільськогосподарських культур.
МВ Недвига, ЮП Галасун, ОЮ Стасінєвіч
Збірник наукових праць міжнародного семінару: "Грунти і сучасність", 168-174, 2015
2015
Академік ОІ Душечкін, його наукова спадщина і сьогодення
МВ Недвига, ВІ Невлад, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2015
2015
Плотность и водопроницаемость чернозема оподзоленного в зависимости от систем удобрения сельскохозяйственных культур в полевом севообороте
МВ Недвига, ЮП Галасун, ИВ Прокопчук, АЮ Стасиневич
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2014
2014
Щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого залежно від систем удобрення сільськогосподарських культур у польовій сівозміні
МВ Недвига, ЮП Галасун, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
ВПЦ «Візаві», 2014
2014
Оценка потенциальной способности чернозема оподзоленного к агрегации при длительном применении удобрений в полевом севообороте
МВ НЕДВИГА, ЮП ГАЛАСУН
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2013
2013
Втілення ідей В.В. Докучаєва у досліджені грунтів Уманщини.
ПГ Копитко, МВ Недвига
Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого 130-річчю …, 2013
2013
Концепція соціально-економічного розвитку села.
НМ Васильович, ОМ Геркіл
Умань, 2011
2011
Зміни гранулометричного складу чорнозему опідзоленого та тривалого застосування добрив у польовій сівозміні.
МВ Недвига
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 34-41, 2011
2011
ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЧЕРНОЗЕМА ОПОДЗОЛЕННОГО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ В ПОЛЕВОМ СЕВООБОРОТЕ
МВ НЕДВИГА, ЮП ГАЛАСУН
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 1 …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20