Микола Недвига
Микола Недвига
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Влияние длительного применения удобрений на продуктивность культур полевого севооборота
НВ Недвига, ИМ Карасюк, НИ Делеминчук
Агрохимия, 1977
68*1977
Уманський сільськогосподарський інститут
ІМ Карасюк, МВ Недвига, ОІ Здоровцов
Вища школа, 1994
15*1994
Справочник по зерновим культурам
ІМ Карасюк, ОМ Геркіял, МВ Недвига
Урожай, 1991
151991
Трансфомація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук
ВПЦ «Візаві», 2014
92014
Оцінка потенційної здатності чорнозему опідзоленого до агрегації за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
МВ Недвига, ЮП Галасун
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2013
32013
Уманский ордена Трудового Красного Знамени сельськохозяйственный институт им.А.М.Горького
ИМ Карасюк, ОИ Здоровцов, НВ Недвига
Черкассы: Облполиграф, 1984
2*1984
Деградація ґрунту: проблеми відновлення та збереження його родючості
МВ Недвига, ВІ Невлад, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2017
2017
Лекції Грунтознавство
МВ Недвига
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016
2016
Методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни" Грунтознавство з основами геології"
МВ Недвига, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016
2016
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ" ҐРУНТОЗНАВСТВО"
МВ Недвига
Умань, 2016
2016
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ" Охорона і відновлення родючості ґрунтів"
МВ Недвига
Умань, 2016
2016
Потенційна здатність чорнозему опідзоленого до агрегації та та тривалого застосування добрив у польові сівозміні.
МВ Недвига, ЮП Галасун, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвіч
Агрохімія та грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник до ІХ з …, 2015
2015
Вплив тривалого застосування добрив у польові сівозміні на агрофізичні властивості чорнозему опідзоленого та врожайність сільськогосподарських культур.
МВ Недвига, ЮП Галасун, ОЮ Стасінєвіч
Збірник наукових праць міжнародного семінару: "Грунти і сучасність", 168-174, 2015
2015
Академік ОІ Душечкін, його наукова спадщина і сьогодення
МВ Недвига, ВІ Невлад, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2015
2015
Плотность и водопроницаемость чернозема оподзоленного в зависимости от систем удобрения сельскохозяйственных культур в полевом севообороте
МВ Недвига, ЮП Галасун, ИВ Прокопчук, АЮ Стасиневич
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2014
2014
Щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого залежно від систем удобрення сільськогосподарських культур у польовій сівозміні
МВ Недвига, ЮП Галасун, ІВ Прокопчук, ОЮ Стасінєвич
ВПЦ «Візаві», 2014
2014
Оценка потенциальной способности чернозема оподзоленного к агрегации при длительном применении удобрений в полевом севообороте
МВ НЕДВИГА, ЮП ГАЛАСУН
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2013
2013
Втілення ідей В.В. Докучаєва у досліджені грунтів Уманщини.
ПГ Копитко, МВ Недвига
Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого 130-річчю …, 2013
2013
Концепція соціально-економічного розвитку села.
НМ Васильович, ОМ Геркіл
Умань, 2011
2011
Зміни гранулометричного складу чорнозему опідзоленого та тривалого застосування добрив у польовій сівозміні.
МВ Недвига
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 34-41, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20