Рамський Андрій Юрійович; Ramskyi Andrii; Ramsky Andry; Рамский Андрей
Рамський Андрій Юрійович; Ramskyi Andrii; Ramsky Andry; Рамский Андрей
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інвестиційний потенціал заощаджень фізичних осіб та механізм його реалізації
Рамський
Актуальні проблеми економіки 5 (71), 173-178, 2007
392007
Інвестиційний потенціал домогосподарств: монографія
АЮ Рамський
К.: КНУТД 352, 14, 2014
122014
Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки
Рамський
Київський національний університет технологій та дизайну, 2011
72011
Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning, rebooting and Basel III. Banks and Bank Systems, 12 (4), 163-174
A Ramskyi, V Loiko, O Sobolieva-Tereshchenko, D Loiko, V Zharnikova
52017
Фінанси домогосподарств і їх роль у забезпечені попиту та пропозиції на ринку інвестицій
Рамський
Бізнес Інформ 12 (431), 136-144, 2013
42013
Механізм трансформації заощаджень населення в інвестиції
Рамський
Актуальні проблеми економіки 7 (121), 283-289, 2011
42011
Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning, rebooting and Basel III
A Ramskyi, V Loiko, O Sobolieva-Tereshchenko, D Loiko, V Zharnikova
Journal of Banks and Bank Systems 12 (4), 163-174, 2017
32017
Значення фінансів домогосподарств для фінансової системи держави
Рамський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
32015
Problems and tendencies of development of education in information society
A Ramskyi
Scientific Journal of Polonia University 22 (3), 89-95, 2017
22017
Cутність асиметричної інформації та її місце у міжсекторальних відносинах
Рамський
International Scientific Journal 7, 77-86, 2015
22015
Економічна сутність мотиваційної передумови інвестування домогосподарствами
Рамський
Ефективна економіка 1, 2015
22015
Роль фінансових посередників у процесі мобілізації заощаджень домогосподарств та їх інвестування
Рамський
Ефективна економіка 9, 2014
22014
Zaoshchadzhennya Naselennya yak Investytsiinyi Resurs Ekonomiky [Savings of the Population as an Investment Resource of the Economy]
AY Rams’kyi
Kyiv, KNUDT, 2011
22011
ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
АЮ Рамський, ВВ Лойко
Вчені записки Університету «КРОК», 78-85, 2018
12018
PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF CREATION AND COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL PRODUCTS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
V Loiko, A Ramskyi
Scientific Journal of Polonia University 28 (3), 62-67, 2018
12018
Inbestyciynyi potencial domogospodarstv [Investment potential of households
AY Ramskyi
monograph], Un‑t them. B. Grinchenko, Kyiv, Ukraine, 2014
12014
Теоретичні положення формування ринку інвестицій в Україні
Рамський
Інноваційна економіка 4, 21-24, 2014
12014
Поняття теорії економічної рівноваги як основа формування ринку інвестицій
Рамський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
12014
Теоретичні положення формування ринку інвестицій в Україні
Рамський
Інноваційна економіка, 21-25, 2014
12014
Концептуальні підходи до формування інвестиційного потенціалу домогосподарств в історичній ретроспективі
Рамський
Інвестиції: практика та досвід 9, 16-20, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20