Ігор Станіславович Чернецький, Ihor Chernetskiy
Ігор Станіславович Чернецький, Ihor Chernetskiy
кандидат педагогічних наук, Національний центр "Мала академія наук
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Цифрові вимірювальні комплекси-засіб розвитку дослідницьких якостей суб'єктів пізнавальної діяльності
ІС Чернецький, ІА Сліпухіна, СМ Меняйлов
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
92013
Технологічна компетентність майбутнього інженера: формування і розвиток у комп’ютерно інтегрованому лабораторному практикумі з фізики
ІС Чернецький, ІА Сліпухіна
Інформаційні технології і засоби навчання, 83-95, 2013
92013
Дослідницька діяльність студентів у контексті використання наукового й інженерного методів
ІА Сліпухіна, ІС ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 216-225, 2015
72015
Методика використання цифрового аналізу відеозображень у лабораторних роботах з механіки
ІС Чернецький
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник …, 2008
72008
Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України
НІ Поліхун, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Освіта та розвиток обдарованої особистості 3 (58), 5-9, 2017
62017
Відкрита демонстраційна олімпіада–методика, цілі, завдання
ІС Чернецький
Наукові записки.–Серія: педагогічні науки.–Вип 72, 239-243, 2007
52007
STEM-education: main definitions
OY Stryzhak, ІA Slipukhina, NI Polikhun, IS Chernetckiy
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 16-33, 2017
42017
Використання цифрового вимірювального комплексу в STEM орієнтованому освітньому середовищі
ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (1 …, 2017
42017
Формування в учнів основної і старшої школи дослідницьких умінь засобами позакласного освітнього середовища
ІС Чернецький
ступеня канд. пед. наук: 13.00. 09/ІС Чернецький, 2012
42012
Сучасні експериментальні засоби навчального середовища. Мобільна комп’ютерна лабораторія Nova5000
ІС Чернецький
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 377-382, 2012
42012
Розвиток креативного мислення учнів у процесі проведення відкритої демонстраційної олімпіади
ІС Чернецький
Вісник Чернігівського державного університету імені ТГ Шевченка.–Вип 65, 2009
32009
Особливості технології створення інтерактивного електронного документа для супроводу лабораторного практикуму з фізики
МА Мелешко, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький, ЮВ Кубай
Інформаційні технології і засоби навчання, 264-274, 2014
22014
Інформаційно-технологічна складова освітнього середовища позакласних досліджень з фізики та астрономії
І ЧЕРНЕЦЬКИЙ
школа, 222, 1982
21982
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ STEM ОРІЄНТОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
ІС Чернецький, ІА Сліпухіна, НІ Поліхун
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
12017
STEM орієнтоване навчання як педагогічна проблема
НІ Поліхун, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи 2 (19), 30-35, 2017
12017
Ключові поняття STEM-освіти
О Cтрижак, І Сліпухіна, Н Поліхун, І Чернецький
Друкується відповідно до рішення вченої ради Національного центру «Мала …, 2017
12017
Формування технологічного світогляду майбутніх інженерів у процесі сучасного фізичного практикуму
ІА Сліпухіна, СМ Мєняйлов, ІС Чернецький
Сборник научных трудов SWorld 18 (2), 57-61, 2013
12013
Фрактальний контекст проектування освітнього середовища позашкільних досліджень учнів з фізики та астрономії
ІС Чернецький
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2009
12009
СИСТЕМИ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ ЯК СУЧАСНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФІЗИЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ІС Чернецький
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2007
12007
АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО КОМП'ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕ) ЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
ІС Чернецький
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2003
12003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20