Ніна Підбуцька, Nina Podbutskaya, Nina Pidbutska, Нина Подбуцкая
Ніна Підбуцька, Nina Podbutskaya, Nina Pidbutska, Нина Подбуцкая
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-МАШИНОБУДІВНИКА
ПН Вікторівна
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут, 2008
18*2008
Професійне становлення особистості як суб’єкта діяльності: результати теоретичного дослідження
МА Кузнєцов, НВ Підбуцька
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
162013
Future Engineers’ Psychological Readiness For Common Competencies Development In The Process of Studying “Professional Psychology”
NV Pidbutska, A Knysh, Y Chala
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
152017
Usage of professional photos for self-presentation in social media as an indicator of personal perfectionism
NV Pidbutska, AYE KNYSH, ZHB BOGDAN
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО SOCIAL PSYCHOLOGY AND SOCIETY, 127, 2019
13*2019
Цінності сучасної молоді та їхній вплив на успішність навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі
НВ Підбуцька
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2009
13*2009
Індивідуально-характерологічні особливості студентів технічних та гуманітарних спеціальностей
НВ Підбуцька
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 191-196, 2013
12*2013
Актуальні проблеми професійної підготовки сучасних фахівців
НВ Підбуцька
НТУ" ХПІ", 2010
12*2010
Психологічні особливості структури мотиваційної сфери студентів технічних спеціальностей
НВ Підбуцька
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна, 2013
10*2013
Особливості креативності майбутнього інженера як складової його професіоналізму
НВ Підбуцька
Проблеми сучасної психології 26, 2014
9*2014
Мотиваційна основа учіння майбутнього інженера
НВ Підбуцька
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2007
92007
Psychological and pedagogical qualimetry in the evaluation of the quality of education of future specialists at the National Technical University
YI Sokol, OH Romanovskyi, NV Pidbutska, TV Hura, AY Knysh, ...
Kharkiv Polytechnic Institute””, Schokvartal'nyj zhurnal “Teoriia i praktyka …, 2019
8*2019
Психологія становлення професіоналізму майбутніх інженерів
НВ Підбуцька, НВ Подбуцкая
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
8*2017
Конфліктне спілкування в інженерній діяльності
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, НВ Підбуцька
НТУ" ХПІ", 2013
8*2013
Психологічні властивості особистості майбутнього інженера
НВ Підбуцька
72013
Аналіз сучасних підходів щодо визначення наукової категорії професіоналізм особистості”
НВ Підбуцька
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
72013
Критерії психологічного здоров’я особистості
НВ Підбуцька, ОМ Курявська
НТУ" ХПІ", 2011
72011
Фактори розвитку та напрями вдосконалення дистанційної форми навчання в системі вищої освіти України
ОГ Романовський, ОВ Квасник, ВМ Мороз, НВ Підбуцька, СМ Резнік, ...
62019
Особливості вольової саморегуляції професійних баскетболістів
НВ Підбуцька
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2017
6*2017
Psychological predictors of academic achievements of future engineers
NV Pidbutska
Teoretychni I prykladni problem psyhologii, Sjevjerodoneck, 38, 2015
6*2015
Характеристика й особливості ціннісного компонента професіоналізму особистості майбутнього інженера
НВ Підбуцька
Проблеми сучасної психології 29, 2015
6*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20