Галина Онищенко
Галина Онищенко
Таврійський державний агротехнологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Modelling the Electromagnetic Processes and Phenomena in Quantum-Sized Systems in the Course of Physical and Mathematical Support of Master’s Programs for the “Electric Power …
N Sosnickaya, M Morozov, L Khalanchuk, H Onyshchenko
2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2019
62019
Моделювання кванторозмірних гетеросистем та методичне забезпечення курсу Фізичні основи інформаційних технологій
НЛ Сосницька, МВ Морозов, ГО Онищенко, ЛВ Халанчук
Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 415-421, 2019
62019
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
ГО Онищенко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (177), 44-49, 2019
52019
Фізичні основи сучасних інформаційних технологій: нач.-метод. посібник
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, НА Дьоміна, НА Демина, МВ Морозов, ...
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018
52018
Професійна підготовка бакалаврів з комп'ютерних наук в аграрних університетах
ГО Онищенко
Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 372-378, 2019
22019
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з дискретної математики
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, ГО Онищенко, ГА Онищенко
22017
Візуалізація розкладання періодичних функцій в ряд Фур’є засобами імітаційного комп’ютерного моделювання
НВ Морозов, ГО Онищенко, ГА Онищенко
22016
Застосування супутникової геодезії у землеробстві
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, МВ Морозов, НВ Морозов, НА Дьоміна, ...
ТДАТУ, 2020
12020
Моделювання стану електронів у конічних квантових точках
НЛ Сосницька, ВІ Кравець, МВ Морозов, ГО Онищенко, ЛВ Халанчук
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 100-107, 2019
12019
Реалізація міждисциплінарних зв’язків фізики та електротехніки на основі математичного комп’ютерного моделювання
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, МВ Морозов, НВ Морозов, ...
12019
Підвищення якості навчання вищої математики засобами комп’ютерних технологій
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, ВІ Кравець, ВИ Кравец, ГО Онищенко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
Інтегративні зв’язки математичних і фахових дисциплін в процесі підготовки бакалаврів з комп’ютерних наук
ГО Онищенко
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
Програмна реалізація алгоритму Флойда-Уоршала в рамках вивчення дискретної математики бакалаврами з комп’ютерних наук
ГО Онищенко, ГА Онищенко
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
2020
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ КВАНТОВИХ СИСТЕМ У ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ З ФІЗИКИ
ГОО МВ Морозов, ОП Рожкова
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації, 212, 2020
2020
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ВИЩОЇ ШКОЛИ
ЛВХ ММ Данченко, НЛ Сосницька, ОП Рожкова, ГО Онищенко
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації, 96, 2020
2020
Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами ІКТ при вивчені теоретичного матеріалу з математичних дисциплін
ГО Онищенко
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації, 351, 2020
2020
Реалізація творчого потенціалу студентів під час виконання самостійної роботи в режимі дистанційного навчання
ГО Онищенко, ГА Онищенко
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
2020
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ФЛОЙДА-УОРШАЛА ПРИ ВИВЧЕНІ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ БАКАЛАВРАМИ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
ГО Онищенко
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації, 316, 2020
2020
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ
НЛС ГО Онищенко
Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2020), 2020
2020
REALIZATION OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS OF PHYSICS AND ELECTRICAL ENGINEERING BASED ON MATHEMATICAL COMPUTER MODELING
НЛ Сосницька, МВ Морозов, ГО Онищенко
Подільський науковий вісник, 113-120, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20