Галина Кузменко
НазваПосиланняРік
До проекту концепції профільного навчання у старшій школі (художньо-естетичний профіль)
Н. Є. Миропольська, О. А. Комаровська, Г. В. Кузьменко
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук …, 2013
3*2013
Модель підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до організаціх художньо-творчої діяльності учнів основної школи
ГВ Кузьменко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г …, 2016
22016
Теоретичні основи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва
ГВ Кузьменко
Поліхудожнє виховання учнів загальноосвітньої школи у процесі впровадження …, 2012
22012
Теоретические основы художественно-творческой деятельности учащихся основной школы
ГВ Кузьменко
Наука 21 века : вопросы, гипотезы, ответы. Научный журнал / [ред. совет …, 2016
12016
Компоненты готовности будущих учителей изобразительного искусства к организации художественно-творческой деятельности учащихся основной школы
ГВ Кузьменко
Педагогика и современность. Научно-педагогический журнал / [глав. ред …, 2016
12016
Критерії та показники рівнів сформованості в учнів 5 – 7 класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва
ГВ Кузьменко
Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наук. праць Інституту …, 2015
12015
Зміст підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
ГВ Кузьменко
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б …, 2015
12015
Виховання в учнів 5-х класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва
ГВ Кузьменко
Мистецтво та освіта. Науково-методичний журнал., С. 40–47, 2014
12014
Технологічні аспекти підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до самостійної діяльності
ГВ Кузьменко
Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність: Зб. Матеріалів …, 2018
2018
Урок образотворчого мистецтва у сучасному вимірі
ГВ Кузьменко
Zbiór artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej …, 2017
2017
Ілюстратори книжкових видань Бориса Грінченка
ОЄ Матвійчук, ГВ Кузьменко
Борис Грінченко – відомий і невідомий : матер. Всеукр. наук. конференції (ІХ …, 2017
2017
Подготовка будущих учителей изобразительного искусства к обучению учащихся основной школы основам дизайна
К Галина
Педагогика и современность, С. 43-48., 2017
2017
Дизайн в контексті підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до самостійної професійної діяльності
К Галина
Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення …, 2016
2016
Мистецтво (інтегрований курс) : підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів
Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. А. Лємешева, Г. В. Кузьменко
Київ : Видавничий дім «Освіта», 2016
2016
Обґрунтування змісту моделі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
ГВ Кузьменко
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 2016
2016
Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 …
ГВ Кузьменко
2016
Організація художньо-творчої діяльності учнів молодшого підліткового віку як педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва
ГВ Кузьменко
Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та …, 2015
2015
Засоби удосконалення підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
ГВ Кузьменко
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 2015
2015
Наукові підходи до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
ГВ Кузьменко
Аспекти мистецької освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної …, 2015
2015
Технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
ГВ Кузьменко
Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20