Довгань Наталія Олександрівна
Довгань Наталія Олександрівна
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ispp.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обдарованість дошкільників як предмет психологічного дослідження
Н Довгань
Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр./Київ. міськ. пед. ун-т …, 2008
32008
Операційно-регулятивна складова готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми
НО Довгань
Вісник післядипломної освіти, 250-255, 2011
22011
Особистісна складова психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми
НО Довгань
Вісник післядипломної освіти, 237-244, 2011
12011
Комунікативні технології інформаційного суспільства
АІ Гусєв, НО Довгань, ОВ Івачевська, НС Малєєва, ІВ Петренко
Імекс-ЛТД, 2020
2020
Довгань НО (м. Київ) КОНФЛІКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПОКОЛІНЬ: СОЦІОКУЛЬТУРНЕ БАЛАНСУВАННЯ
НО Довгань
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ, 41, 2019
2019
Соціально-психологічний простір поколінь: одиниці аналізу
НО Довгань
Психологічні науки: проблеми і здобутки, 46-65, 2018
2018
Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування
ОМ Кочубейник, НО Довгань, ВМ Духневич, ОВ Івачевська, ІВ Петренко, ...
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2018
2018
Духовно-символічна поколінна єдність: Вільгельм Дільтей і Хосе Ортеґа-і-Ґассет
НО Довгань
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 115-127, 2017
2017
Основи аналізу системи соціально-психологічного простору поколінь
НО Довгань
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 139-151, 2016
2016
НО довгань теХНОлОгІя дІАлОгІЗАцІЇ мІЖПОКОлІННИХ ВІдНОСИН
НО Довгань
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 2016
2016
Технологія діалогізації міжпоколінних відносин
НО Довгань
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
2016
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ У МІЖПОКОЛІННОМУ ПРОСТОРІ
НО Довгань
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти 2 (2), 7-13, 2016
2016
МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОКОЛІНЬ
Н Довгань
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 39, 0
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОКОЛІНЬ: ПРОЦЕДУРИ КОНТРОЛЮ ЗАГРОЗ ВАЛІДНОСТІ
НО Довгань
Значення педагогічних дисциплін у формуванні когнітивно-змістового компоненту готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми
ОП Демченко, ЕП Демченко
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження …, 0
КОНФЛІКТНА ВЗАЄМОДІЯ ПОКОЛІНЬ: СОЦІОКУЛЬТУРНЕ БАЛАНСУВАННЯ
НО Довгань
СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ І ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У МІЖПОКОЛІННИХ СТОСУНКАХ
НО Довгань
ПОКОЛІННІ ЕСПЕКТАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ПОЛІ СПІВІСНУВАННЯ
НО Довгань
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту соціальної та політичної …, 0
Помиткіна ЛВ, Злагодух ВВ, Злагодух КО
ОІ Бондарчук, ЮД Гундертайло, НО Довгань, АМ Ісаєва, ...
Безверха Катерина Сергіївна
ВО Васютинський, ІГ Губеладзе, ОВ Дишкант, НО Довгань, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20