Закатнов Д.
Закатнов Д.
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біла книга національної освіти України
ГОБ Т. Ф. Алексеєнко, В. М. Аніщенко, ВГ Кремень
К. : Інформаційні системи, 2010
212*2010
Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення: монографія
ДО Закатнов
К. : Педагогічна думка,, 2012
412012
Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій
ЯВ Галета
ЯВ Галета, 2005
212005
Технології активізації професійного само визначення старшокласників
ДО Закатнов
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ ситету …, 2001
202001
Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання
Д Закатнов
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук …, 2004
18*2004
Професійне самовизначення старшокласників: методичний посібник
ДО Закатнов
К.: КНЕУ, 2003
182003
Стан і проблеми професійної орієнтації
ДО Закатнов
Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи 1 (6), 173-179, 2009
142009
Організаційно-педагогічне забезпечення підготовки учнівської молоді до побудови кар’єри
ДО Закатнов
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук …, 2007
132007
Психолого-педагогические основы профессионального самоопределения школьников
Д Закатнов
Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. В. М …, 2001
132001
Профорієнтаційні засади кар’єрного розвитку учнівської молоді
ДО Закатнов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПНУкраїни …, 2015
122015
Зміст профорієнтаційної роботи зі старшокласниками
БОФ ДО Закатнов, ОВ Мельник
К.: ІПВ АПН України, 2003
72003
Основи підприємницької діяльності : Навчальний посібник
Б Дратвер, Н Пасічник, ДЗ ін.
6*2014
Концепція професійної орієнтації молоді на робітничі професії
ДО Закатнов
Педагогічна преса, 2011
62011
Структура і показники готовності учнів ПТНЗ до побудови професійної кар’єри
Д Закатнов
Професійне навчання на виробництві: зб. наук. праць 3, 53-61, 2009
62009
Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник
НОП Б Дратвер, ДО Закатнов, ВВ Мачуський
Кіровоград, 2004
6*2004
Основи підприємницької діяльності: навчальний посібник
БЛ Дратвер, ДО Закатнов, НО Пасічник, ВВ Мачуський
Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Імекс-ЛТД», 2004
62004
Proforiientatsiini zasady kariernoho rozvytku uchnivskoi molodi [Professional orientation and proforientologic competences concerning vocational self-determination and career …
D Zakatnov
Naukovyi visnyk Instytutu profesiino-tekhnichnoi osvity NAPS Ukrainy …, 2015
52015
Stan i problemy profesijnoji orijentaciji [Status and problems of professional orientation]
DO Zakatnov
Profesijno-tekhnichna osvita: innovacijnyj dosvid, perspektyvy 1 (6), 173-179, 2009
52009
Orhanizatsiino-pedahohichne zabezpechennia pidhotovky uchnivskoi molodi do planuvannia kariery [Organizational and pedagogical support of training pupils to build a career]
DO Zakatnov
V: Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi: zb …, 2007
52007
Довідник професій
МПТ ДО Закатнов, НВ Жемера
К.: Укр. книга, 312, 1999
51999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20