Подписаться
Закатнов Д., Zakatnov D.
Закатнов Д., Zakatnov D.
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біла книга національної освіти України
ГОБ Т. Ф. Алексеєнко, В. М. Аніщенко, ВГ Кремень
К. : Інформаційні системи, 2010
249*2010
Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення: монографія
ДО Закатнов
К. : Педагогічна думка,, 2012
662012
Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання
Д Закатнов
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук …, 2004
27*2004
Професійне самовизначення старшокласників: методичний посібник
ДО Закатнов
К.: КНЕУ, 2003
202003
Технології активізації професійного само визначення старшокласників
ДО Закатнов
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ ситету …, 2001
202001
Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій
ВВ Радул, ОА Біда, ДО ЗАКАТНОВ
192005
Психолого-педагогические основы профессионального самоопределения школьников
Д Закатнов
Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. В. М …, 2001
172001
Стан і проблеми професійної орієнтації
ДО Закатнов
Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи 1 (6), 173-179, 2009
152009
Профорієнтаційні засади кар’єрного розвитку учнівської молоді
ДО Закатнов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПНУкраїни …, 2015
142015
Організаційно-педагогічне забезпечення підготовки учнівської молоді до побудови кар’єри
ДО Закатнов
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук …, 2007
132007
Твоя майбутня професія:
ДО Закатнов, ТМ П., ЖН В.
К.: Українська книга, 1999
10*1999
Концепція професійної орієнтації молоді на робітничі професії
ДО Закатнов
Педагогічна преса, 2011
82011
Основи підприємницької діяльності: навчальний посібник
БЛ Дратвер, ДО Закатнов, НО Пасічник, ВВ Мачуський
Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Імекс-ЛТД», 2004
82004
Основи інноваційного підприємництва: програма навчальної дисципліни для закладів професійної (професійно-технічної) освіти
СВ Алєксєєва, ЛО Базиль, ВБ Байдулін, НМ Ваніна, ЛМ Єршова, ...
Професійна освіта 2 (83), 33-35, 2019
72019
Структура і показники готовності учнів ПТНЗ до побудови професійної кар’єри
Д Закатнов
Професійне навчання на виробництві: зб. наук. праць 3, 53-61, 2009
72009
Зміст профорієнтаційної роботи зі старшокласниками
БОФ ДО Закатнов, ОВ Мельник
К.: ІПВ АПН України, 2003
72003
Підготовка учнівської молоді до вибору робітничих професій
ДО Закатнов, ВВ Паржницький
ІПТО НАПН України, 2012
62012
Rozvytok informatsiyno-analitychnoyi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv PTNZ: teoriya i praktyka [Development of information and analytical competence of pedagogical …
VV Yahupov, NO Velychko, IV Hyrylovska, AH Huralyuk, DO Zakatnov, ...
Kyiv: TOV “NVP Polihrafservis, 2014
52014
Tekhnologhiji pidghotovky uchnivsjkoji molodi do profesijnogho samovyznachennja: monoghrafija [Technologies of preparing students for professional self-determination: monograph]
DO Zakatnov
Kyiv, Ukraine: Pedaghoghichna dumka (ukr), 2012
52012
Stan i problemy profesijnoji orijentaciji [Status and problems of professional orientation]
DO Zakatnov
Profesijno-tekhnichna osvita: innovacijnyj dosvid, perspektyvy 1 (6), 173-179, 2009
52009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20