Follow
Tokarchuk S.
Tokarchuk S.
Other namesСергій Токарчук, Serhii Tokarchuk
Доцент кафедри мехатроніки та пакувальної техніки
Verified email at nuft.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Scientific foundations in research in Engineering
I Kornylo, O Gnyp, M Lemeshev, O Bereziuk, K Sivak, M Romanova, ...
International Science Group, 2022
202022
Обладнання для скріплення транспортних пакетів (стан, перспективи, тенденції розвитку)
АП Беспалько, ОМ Гавва, СВ Токарчук
42010
Дослідження впливу тиску рідкого харчового продукту на закон переміщення клапана прецензійного дозатора
МВ Якимчук, ОМ Горчакова, СВ Токарчук, ГР Валіулін
32018
Синтез просторових потоково-транспортних систем ліній пакування харчових продуктів
ОМ Гавва, ЛО Кривопляс-Володіна, АВ Деренівська, МВ Якимчук, ...
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 131-138, 2016
32016
Термоусаджувальна та розтягувальна плівки в пакуванні. Що вибрати?
АП Беспалько, ОМ Гавва, СВ Токарчук
Упаковка, 37-41, 2015
32015
Исследование операций группового упаковывания с учетом структурно-механических характеристик упаковочных единиц
АН Гавва, ВВ Халайджи, СВ Токарчук
32011
Synthesis of a Precision Dosing System for Liquid Products Based on Electro-Pneumatic Complexes
O Gavva, L Kryvoplias-Volodina, S Blazhenko, S Tokarchuk, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (2), 114, 2021
22021
Сертифікація, гігієнічне забезпечення та метрологічна атестація пакувального обладнання
ОМ Гавва, АП Беспалько, СВ Токарчук
22014
Smart packing for food
OM Gavva, SV Tokarchuk, OO Kokhan
Packaging 2, 36-40, 2013
22013
Smart-паковання для харчових продуктів
ОМ Гавва, СВ Токарчук, ОО Кохан
Упаковка, 36-40, 2013
22013
Smart-food Packaging
AM Gavva, SV Tokarchuk, OO Kohan
Packaging 2, 36-40, 2013
22013
Синтез плоских мальтійських механізмів з водилом змінної довжини в приводах пакувальних машин
С Токарчук, О Гавва
Харчова промисловість, 83-86, 2007
22007
ARCHITECTURE OF HYBRID MECHATRONIC DOSING AND PACKING MODULE OF PACKAGING MACHINE BASED ON QUALITATIVE ANALYSIS.
O Gavva, L Kryvoplias-Volodina, A Marinin, S Tokarchuk, S Blazhenko, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 124 (2), 2023
12023
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЄКТУВАННЯ МАШИН ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ
ОМ Гавва, ЛО Кривопляс-Володіна, СВ Токарчук
Редакційна колегія, 86, 2022
12022
Функціональні мехатронні модулі в структурі пакувального обладнання
ЛО Кривопляс-Володіна, СВ Токарчук, ТТ Гнатів, КВ Рівна
12018
Методи синтезу ежекторів у складі функціональних модулей пакувальних машин
ЛО Кривопляс-Володіна, АВ Деренівська, ОМ Гавва, МВ Якимчук, ...
12018
Синтез пропорциональных регуляторов давления в функциональных модулях упаковочных машин
ЛА Кривопляс-Володина, АН Гавва, СВ Токарчук
БГАТУ, 2017
12017
Проектування пакувального обладнання із мехатронних модулів
МВ Якимчук, ОМ Гавва, АП Беспалько, ЛО Кривопляс-Володіна, ...
12017
Оптимізація компоновки пакувальних технологічних ліній
ЛО Кривопляс-Володіна, СВ Токарчук, ГР Валіулін
12016
Funktsionalno-modulne proektuvannya pakuvalnykh mashyn: monograph
OM Gavva, LO Kryvoplyas-Volodyna, SV Tokarchuk
Stal, Kyiv, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20