Євгеній Володимирович Ткаченко
Title
Cited by
Cited by
Year
Исследование мотивационных предпочтений субъектов профессионального образования
ЕН Ткаченко
Барнаул: Барнаульский гос. пед. ун-т, 2000
102000
Эдукология как методологическая основа развития коммуникаций
ОВ Попова, ЕН Ткаченко, СА Кокшаров
Современные проблемы науки и образования, 857-857, 2014
92014
Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України
ТМ Слінько, ЄВ Ткаченко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 53-59, 2011
92011
Адаптивное профессиональное образование для реализации социально–профессионального заказа и управляемой социализации личности
ОВ Попова, ЕН Ткаченко, ЛА Романова
Современные проблемы науки и образования, 486-486, 2015
82015
Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект
ЄВ Ткаченко
ЄВ Ткаченко, 2009
82009
Правовий статус громадян Європейського Союзу
ЄВ Ткаченко
Юрист України, 17-23, 2011
62011
Конституційно-правове регулювання мовних відносин: монографія
ЄВ Ткаченко
Х.: ФІНН, 73, 2010
52010
Маркетинговые исследования противогрибковых препаратов Республики Казахстан
УБ Дербисбекова, УМ Датхаев, ЕВ Ткаченко, ИА Журавель
Вестник Казахского Национального медицинского университета, 2016
42016
Право на свободу віросповідання: судовий захист та деякі проблеми реалізації
I Tkachenko
Теорія і практика правознавства 2 (08), 5-5, 2015
42015
Форми участі населення у контролі за владою
ЄВ Ткаченко
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 81-94, 2013
42013
Синдром эмоционального выгорания у врачей скорой медицинской помощи (на примере малого города)
ЕН Ткаченко, ВЛ Аджиенко, АС Попов
Вестник Волгоградского государственного медицинского университета, 2012
32012
Щодо деяких історичних аспектів розвитку європейської інтеграції
ЄВ Ткаченко
Форум права, 742-748, 2012
32012
Синтез и противимикробная активность 4-арилсульфонилпроизводных 5-аминопиразолов
ПВ Ткаченко, ЕВ Ткаченко, ИА Журавель, ВВ Казмирчук, ...
Вестник Казахского Национального медицинского университета, 2017
22017
Маркетинговые исследования показателей ассортимента противогрибковых лекарственных средств республики Казахстан
УБ Дербисбекова, ИА Журавель, ІО Журавель, ЕВ Ткаченко, ...
НФаУ, 2016
22016
Художественное образование в развитии личности: история и современность
ЕН Ткаченко
Концепт, 2014
22014
Щодо деяких особливостей європейської інтеграції країн Центральної та Східної Європи
ЄВ Ткаченко
Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 106, 2012
22012
Загальні принципи права в правовій системі Європейського Союзу
ЄВ Ткаченко
Університетські наукові записки, 323-330, 2009
22009
Фінансіалізація економіки, фіктивний капітал та економічні кризи
ОВ Ткаченко, ЕВ Ткаченко, ІВ Кулага, ИВ Кулага
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Сучасна парадигма студентоцентрованої освітньої моделі
ІВ Кулага, ИВ Кулага, ОВ Ткаченко, ЕВ Ткаченко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО МЕТОДИКЕ" СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ" СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
СА Киреева, ЮА Домнышева, ЕО Ткаченко
Бюллетень медицинских интернет-конференций 6 (5), 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20