Наталія Йосипівна Коніщева
Наталія Йосипівна Коніщева
ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління логістичною діяльністю промислових підприємств
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
382005
Механізми державного регулювання сфери туризму: сутність та шляхи удосконалення
АМ Близнюк, НЙ Коніщева, ЛІ Давиденко
Вісник ДІТБ, 76-84, 2007
192007
Ресурсосбережение: эколого-экономический аспект
НИ Конищева, НГ Чумаченко, АП Савченко
Наук. думка, 1992
181992
Інноваційна стратегія розвитку вугільної промисловості Донецької області
АМ Близнюк, НЙ Коніщева
Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
152005
Управление ресурсосбережением на предприятиях новых форм хозяйствования
НИ Конищева, РИ Балашова
Современные проблемы управления экономикой: Сб. научн. трудов.–Донецк: ИЭП …, 1994
141994
Змістовий аналіз дефініції логістична діяльність
ОМ Сумець
Сталий розвиток економіки, 290-295, 2013
132013
Прогнозування показників діяльності підприємства вугільної промисловості
ВГ Гріньов, НЙ Коніщева, ПЄ Філімонов, НВ Трушкіна
Економіка промисловості, 85-99, 2003
122003
Управління логістичною діяльністю вугільного підприємства
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 57-66, 2005
112005
Управління логістичною діяльністю підприємств: навч. посіб.
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Донецьк: Донецький ін-т психології і підприємництва, 2008
92008
Анализ рынка туристических услуг на основе маркетингово-социологических исследований
НИ Конищева, ДВ Рудь, МН Шинкаренко
Вісник ДІТБ, 149-164, 2005
92005
Координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері туризму на обласному рівні
АМ Близнюк, НЙ Коніщева, ЛІ Давиденко
Вісник ДІТБ, 8-15, 2005
82005
Управління логістичною діяльністю як чинник підвищення ефективності використання стратегічного потенціалу вугільного підприємства
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Вісник Хмельницького національного університету 1, 10-15, 2005
82005
Управління матеріальними потоками на промисловому підприємстві: уточнення термінології
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Сер …, 2010
72010
Визначення поняття «державний контроль за господарською діяльністю»
НЙ Коніщева, ВО Власов
Вісник економічної науки України, 71-78, 2007
72007
Удосконалення системи державного регулювання та управління розвитком туризму в Донецькій області
НЙ Коніщева
Вісник ДІТБ, 30-37, 2006
72006
Пути повышения туристско-рекреационного имиджа Донецкой области
АМ Близнюк, НИ Конищева
Вісник ДІТБ, 8-19, 2004
72004
Проблемы управления развитием санаторнокурортных комплексов в регионах Украины
НИ Конищева, ГВ Казачковская
Вісник ДІТБ, 246-250, 2001
72001
Региональные резервы ресурсосбережения
НИ Конищева
Наукова думка, 1989
71989
Экономия ресурсов в промышленности
НГ Чумаченко
Техника, 1985
71985
Забезпечення розвитку туризму в Донецькій області професійними кадрами
NY Konischeva
Economics and Law, 22-33, 2010
62010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20