Наталія Йосипівна Коніщева
Наталія Йосипівна Коніщева
ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління логістичною діяльністю промислових підприємств
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
452005
Механізми державного регулювання сфери туризму: сутність та шляхи удосконалення
АМ Близнюк, НЙ Коніщева, ЛІ Давиденко
Вісник ДІТБ, 76-84, 2007
232007
Змістовий аналіз дефініції логістична діяльність
ОМ Сумець
Сталий розвиток економіки, 290-295, 2013
202013
Ресурсосбережение: экономико-экологический аспект/[НИ Конищева, НА Кушнирович, ЛВ Рожкова та ін.]
НИ Конищева
К.: Наук. думка, 1992
181992
Управление ресурсосбережением на предприятиях новых форм хозяйствования
НИ Конищева, РИ Балашова
Современные проблемы управления экономикой: Сб. научн. трудов.–Донецк: ИЭП …, 1994
161994
Інноваційна стратегія розвитку вугільної промисловості Донецької області
АМ Близнюк, НЙ Коніщева
Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
152005
Прогнозування показників діяльності підприємства вугільної промисловості
ВГ Гріньов, НЙ Коніщева, ПЄ Філімонов, НВ Трушкіна
Економіка промисловості, 85-99, 2003
142003
Управління логістичною діяльністю вугільного підприємства
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 57-66, 2005
122005
Удосконалення системи державного регулювання та управління розвитком туризму в Донецькій області
НЙ Коніщева
Вісник ДІТБ, 30-37, 2006
112006
Управління логістичною діяльністю підприємств: навч. посіб.
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Донецьк: Донецький ін-т психології і підприємництва, 2008
102008
Анализ рынка туристических услуг на основе маркетингово-социологических исследований
НИ Конищева, ДВ Рудь, МН Шинкаренко
Вісник ДІТБ, 149-164, 2005
102005
Управління логістичною діяльністю як чинник підвищення ефективності використання стратегічного потенціалу вугільного підприємства
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Вісник Хмельницького національного університету 1, 10-15, 2005
92005
Пути повышения туристско-рекреационного имиджа Донецкой области
АМ Близнюк, НИ Конищева
Вісник ДІТБ, 8-19, 2004
92004
Региональные резервы ресурсосбережения
НИ Конищева
Наукова думка, 1989
91989
Экономия ресурсов в промышленности
НГ Чумаченко, ЛГ Червова, НИ Конищева
К.: Техника, 1985
91985
Проблемы управления развитием санаторнокурортных комплексов в регионах Украины
НИ Конищева, ГВ Казачковская
Вісник ДІТБ, 246-250, 2001
82001
Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери туризму та курортів
НЙ Коніщева
Вісник ДІТБ, 158-167, 2011
72011
Управління матеріальними потоками на промисловому підприємстві: уточнення термінології
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Сер …, 2010
72010
Удосконалення процесів обслуговування різних категорій споживачів
НЙ Коніщева, НВ Трушкіна
Економіка промисловості, 83-91, 2010
72010
Визначення поняття «державний контроль за господарською діяльністю»
НЙ Коніщева, ВО Власов
Вісник економічної науки України, 71-78, 2007
72007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20