Людмила Олександрівна Булатова
Людмила Олександрівна Булатова
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФМ, кафедра хорового диригування
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Гендерні особливості сприйняття музичного мистецтва
ЛО Булатова
Теоретичні питання культури, освіти, виховання: зб. наук. праць.–Вип 35, 51-55, 0
5
Проблема творчої самореалізації особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва
ЛО Булатова
22015
Гендерна освіта в вузі. В 2-х ч. Ч. 2.: Гендерна педагогіка: навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ЛО Булатова
Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2001
22001
Формування гуманістичного світогляду особистості: гендерний підхід
ЛО Булатова
Світогляд – Філософія - Релігія: Збірник наукових праць. Вип. 8 / За заг …, 2014
1*2014
Формування професійної готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва: гендерний підхід
ЛО Булатова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Музичне мислення особистості як спосіб музичної комунікації
ЛО Булатова
Молодий вчений, 357-361, 2016
2016
Гендерна педагогіка. Практикум: навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів [2-ге видання]
ЛО Булатова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015
2015
Проблема розвитку художнього мислення чоловіка і жінки в контексті творчої інтерпретатики
Л Булатова
Світогляд-Філософія-Релігія, 23-37, 2014
2014
Проблема творчого самовираження учнів у практиці професійної підготовки майбутнього вчителя музики
ЛО Булатова
Редакційна колегія, 348, 2011
2011
Проблема формування професійної готовності майбутнього вчителя музики в контексті гендерної парадигми
ЛО Булатова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
2010
Євроінтеграція і свобода особистості: гендерний аспект
ЛО Булатова
Видавництво СумДУ, 2005
2005
Навчальна програма «Психолого-педагогічні проблеми гендерних відносин у вищій школі»
ЛО Булатова
Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку, 107-129, 2004
2004
Гендерна освіта в вузі: в 2 ч.
ЛО Булатова
Сумський держ. педагогічний ун-т ім. АС Макаренка. Лабораторія гендерних …, 2001
2001
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
А Болгарський, Л Булатова, Е Карпова, Г Кожевников, Л Матвєєва
ВІСНИК, 21, 1999
1999
ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ОСНОВА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ХОРМЕЙСТЕРА
Л Булатова
Рекомендовано до друку редакційно-видавничою радою Сумського державного …, 0
Трансформація свідомості викладача мистецьких дисциплін в контексті сучасних культурно-освітніх процесів: гендерний аспект
ЛО Булатова
Світогляд-Філософія-Релігія: Збірник наукових праць. –Вип. 4 /За заг …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16