Подписаться
Ольга Баніт
Ольга Баніт
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна; Київський національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін: навч.-метод. посіб.
ВФ Орлов, ОО Фурса, ОВ Баніт
К.: Едельвейс, 5-71, 2012
262012
Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях: досвід Німеччини і Польщі
ОВ Баніт
ДКС-Центр, 2018
162018
Корпоративне навчання як інноваційна технологія у системі внутрішньо-фірмової підготовки персоналу
О Баніт
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 94-98, 2014
132014
Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади
ЛБ Лук’янова, ЛЄ Сігаєва, ОВ Аніщенко, СВ Зінченко, ОВ Баніт, ...
Педагогічна думка, 2012
132012
Сучасні технології освіти дорослих
ЛБ Лук’янова, ОВ Аніщенко, ЛЄ Сігаєва, СВ Зінченко, ОВ Баніт, ...
Імекс-ЛТД, 2013
102013
Особистісний і професійний розвиток дорослих: теорія і практика
ОВ Аніщенко, ОВ Баніт, ОВ Василенко, ОС Волярська, НІ Дорошенко, ...
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
92016
Професійний розвиток персоналу в системі неперервної освіти дорослих
О Баніт
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2015
92015
Відображення концептуальних положень неперервного професійного розвитку дорослих у міжнародних документах
ОВ Баніт
Адаптивне управління: теорія і практика 1, 2016
82016
Формування готовності до самоосвіти інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
О Баніт
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 216-223, 2011
62011
Професійний розвиток управлінського персоналу в транснаціональних корпораціях
ОВ Баніт
ДКС-Центр, 2017
52017
Сучасні тенденції професійного розвитку персоналу в системі корпоративної освіти
О Баніт
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 2 (11), 28-38, 2015
52015
Європейський досвід організації внутрішньофірмової підготовки персоналу
ОВ Баніт
ПП Лисенко ММ 1, 50-53, 2014
42014
Професійне навчання персоналу в умовах корпоративних навчальних центрів
ОВ Баніт
Рекомендовано до друку рішенням Відділенням професійної освіти і освіти …, 2018
32018
Особливості управління людськими ресурсами в німецьких корпораціях (на прикладі BMW Group)
ОВ Баніт
Адаптивне управління: теорія і практика 2 (3), 2017
32017
Філософські витоки розвитку особистості в системі неперервної освіти
О Баніт
Андрагогічний вісник 7, 45-52, 2016
32016
Інноваційні технологіїнавчання співробітників у межах педагогічного вищого навчального закладу
ОВ Баніт
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2013
32013
Аналіз структурних компонентів андрагогічної компетентності фахівців з розвитку персоналу у сфері корпоративної освіти
О Баніт
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 18 (2), 54-65, 2020
22020
Кроскультурна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у контексті адаптивного підходу
ОВ Баніт, ЛМ Баранова
Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка 7 (13), 2019
22019
Коучинг як інноваційна технологія особистісного і професійного розвитку персоналу
Л Лук'янова, С Бабушко, О Баніт
Рочник україно-словацький. Slovakia-Ukraine: European Institute of Further …, 2019
22019
Бізнес-освіта в системі професійного розвитку топ-менеджерів міжнародних організацій
О Банит
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 1 (14), 180-189, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20