Ольга Баніт
Ольга Баніт
Українська асоціація освіти дорослих
Підтверджена електронна адреса в uaod.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін: навч.-метод. посіб.
ВФ Орлов, ОО Фурса, ОВ Баніт
К.: Едельвейс, 5-71, 2012
162012
Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади
ЛБ Лук’янова, ЛЄ Сігаєва, ОВ Аніщенко, СВ Зінченко, ОВ Баніт, ...
Педагогічна думка, 2012
112012
Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях: досвід Німеччини і Польщі
ОВ Баніт
ДКС-Центр, 2018
82018
Корпоративне навчання як інноваційна технологія у системі внутрішньо-фірмової підготовки персоналу
О Баніт
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 94-98, 2014
82014
Відображення концептуальних положень неперервного професійного розвитку дорослих у міжнародних документах
ОВ Баніт
Адаптивне управління: теорія і практика 1, 2016
72016
Європейський досвід організації внутрішньофірмової підготовки персоналу
ОВ Баніт
ПП Лисенко ММ 1, 50-53, 2014
52014
Сучасні технології освіти дорослих
ЛБ Лук’янова, ОВ Аніщенко, ЛЄ Сігаєва, СВ Зінченко, ОВ Баніт, ...
Імекс-ЛТД, 2013
52013
Професійний розвиток персоналу в системі неперервної освіти дорослих
О Баніт
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2015
42015
Формування готовності до самоосвіти інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
О Баніт
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 216-223, 2011
42011
Філософські витоки розвитку особистості в системі неперервної освіти
О Баніт
Андрагогічний вісник 7, 45-52, 2016
32016
Професійний розвиток особистості в сучасному освітньому просторі
ОВ Баніт
Теорія і методика професійної освіти 2 (10), 2016
32016
Сучасні тенденції професійного розвитку персоналу в системі корпоративної освіти
О Баніт
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 2 (11), 28-38, 2015
32015
Професійний розвиток управлінського персоналу в транснаціональних корпораціях
ОВ Баніт
ДКС-Центр, 2017
22017
Особливості управління людськими ресурсами в німецьких корпораціях (на прикладі BMW Group)
ОВ Баніт
Адаптивне управління: теорія і практика 2 (3), 2017
22017
Особистісний розвиток дорослих у неперервній професійній освіті
ОВ Аніщенко, ОВ Баніт, ОВ Василенко, ОС Волярська, НІ Дорошенко, ...
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
22016
Особистісний і професійний розвиток дорослих: теорія і практика
ОВ Аніщенко, ОВ Баніт, ОВ Василенко, ОС Волярська, НІ Дорошенко, ...
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
22016
Вплив процесів глобальної інтеграції та інформаційно-комунікаційних технологій на професійний розвиток персоналу
ОВ Баніт
Теорія і методика професійної освіти 1 (9), 1-14, 2016
22016
Корпоративні університети як одна з сучасних форм внутрішньофірмової підготовки персоналу
ОВ Баніт
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 164-172, 2015
22015
Персонал-технологія як інноваційний напрям внутрішньофірмової підготовки фахівців
ОВ Баніт
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 15-22, 2014
22014
Інноваційні технологіїнавчання співробітників у межах педагогічного вищого навчального закладу
ОВ Баніт
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20