Tamara Korolenko
Tamara Korolenko
ДУ "Інститут медицини праці"
Підтверджена електронна адреса в nanu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Тяжелые металлы в окружающей среде и их влияние на организм
ИВ Мудрый, ТК Короленко
Врачебное дело 5, 6, 2002
1042002
Свинец и окислительный стресс
ИМ Трахтенберг, ТК Короленко, НА Утко, ХК Мурадян
Современные проблемы токсикологии, 50-54, 2001
322001
Влияние свинца на развитие окислительного стресса
ИМ Трахтенберг, НА Утко, ТК Короленко, ХК Мурадян
Токсикологический вестник 3, 22-6, 2002
222002
Влияние тяжелых металлов на старение
ИМ Трахтенберг, НА Утко, ТК Короленко, ХК Мурадян
Токсикологический вестник, 9, 2003
132003
Assessment of biological activity of Cu, Zn, Fe, Mg citrates, produced in nanotechnology by in vitro studies
T Korolenko, H Dmytrukha, M Marchenko
92010
Особливості кардіотоксичної дії важких металів—свинцю, ртуті і марганцю—з урахуванням вікових реакцій організму
ТК Короленко
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2010
82010
Heavy metals in the environment and their effects on the body
IV Mudriy, TK Korolenko
Vrachebnoe delo, 5-6, 2002
72002
Гигиеническая характеристика современных условий труда при работе со свинцом
ИМ Трахтенберг, ТК Короленко
Медицина труда и промышленная экология, 9-14, 1999
71999
Профилактическое применение пектина при хроническом воздействии свинца на производстве
ИМ Трахтенберг, ВП Луковенко, ТК Короленко
Лікарська справа, 142-135, 1995
71995
Рак легкого//Атмос фера
А Трахтенберг, КИ Колбанов
Пульмонология и аллергология., 3, 2008
62008
Стан імунної системи у працюючих, експонованих свинцем
НМ Дмитруха, ТК Короленко, ІМ Андрусишина
Український журнал з проблем медицини праці, 31-36, 2006
62006
Heavy metals in the environment and their impact on the organism
IV Mudryĭ, TK Korolenko
Likars' ka sprava, 6-10, 2002
62002
Preventive use of pectin for chronic exposure to lead in production
IM Trakhtenberg, VP Lukovenko, TK Korolenko, VA Ostroukhov, ...
Lik Sprava 1, 132-5, 1995
61995
The prophylactic use of pectin in chronic lead exposure in industry
IM Trakhtenberg, VP Lukovenko, TK Korolenko, VA Ostroukhova, ...
Likars' ka sprava, 132-136, 1995
61995
Наночастицы металлов, подходы и методы оценки их токсичности
ИМ Трахтенберг, НН Дмитруха, ТК Короленко, ЕЛ Апыхтина, ...
IV Съезд токсикологов России, 479-481, 2013
22013
Сучасні підходи щодо профілактики інтоксикацій важкими металлами
ІМ Трахтенберг, НМ Дмитруха, КП Козлов, ОЛ Апихтіна, ТК Короленко, ...
Таврический медико-биологический вестник, 2012
22012
Порівняльна характеристика нефротоксичних ефектів ртуті і свинцю при їх тривалій дії на організм щурів різного віку
ІМ Трахтенберг, СП Луговський, НМ Дмитруха, ТК Короленко, ...
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2006
22006
Lead and oxidative stress, Sovrem
IM Trakhtenberg, TK Korolenko, NA Utko, KK Muradyan
Probl. Toksikol, 50-53, 2001
22001
Культура клеток как альтернативная модель в токсикологических исследованиях
НН Дмитруха, ОС Лагутина, ТК Короленко
Сборник материалов республиканской научно-практической конференции с …, 2017
12017
Флуоресценція розчинів альбуміну з наночастинками сполук металів
ІМ Бордун, ВВ Пташник, МВ Сардига, НМ Дмитруха, ТК Короленко
Екологічні науки: науково-практичний журнал/Головний редактор, 153, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20