Follow
Тетяна Вадимівна Радзієвська  / Татьяна Вадимовна Радзиевская /Tatiana Radziievska
Тетяна Вадимівна Радзієвська / Татьяна Вадимовна Радзиевская /Tatiana Radziievska
Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні Національної Академії наук України
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Текст я засіб комунікації
ТВ Радзієвська
Instytut ukraïnsʹkoï movy, 1998
2141998
Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту
ТВ Радзієвська
Інформ.-аналіт. агентство, 2010
1422010
Концепт шляху в українській мові: поєднання ідей простору і руху
ТВ Радзієвська
Мовознавство.-1997.-Ле, 4-5, 1997
601997
Комунікативно-прагматичні аспекти текстотворення
ТВ Радзієвська
Автореферат дис.… доктора філолог. наук.–Київ.–1999, 1999
441999
Комунікативно-прагматичні аспекти текстотворення: дис.... доктора філол. наук: 10.02. 15/Радзієвська Тетяна Вадимівна
ТВ Радзієвська
Т. Радзієвська, 1999
261999
Текст як засіб комунікації/Тетяна Вадимівна Радзієвська
ТВ Радзієвська
К.: НАН України, 1998
221998
Здоров’я в світі людини: цінність vs. ресурс (на матеріалі української художньої прози)
ТВ Радзієвська
Мова. Людина. Світ: до, 163-167, 2006
202006
Ціннісні орієнтації у семантиці мовних одиниць
ТВ Радзієвська
Мовознавство.–1996.–ғ 1, 14-19, 1996
201996
Сумління і совість крізь призму української мови
ТВ Радзієвська
Мовознавство 1, 31-39, 1999
151999
Концептуалізація ментального простору в українській мові
ТВ Радзієвська
Мовознавство, 1998
151998
Дискурсивні аспекти динаміки української мови в контексті активних мовних процесів у слов’янському світі
ТВ Радзієвська
Мовознавство, 2013
122013
Сценарний та оцінний компоненти концептів етичної сфери (на прикладі концепту гріх)
ТВ Радзієвська
Лінгвістичні студії: Збірник статей.–Черкаси: Видавництво ЧДУ, 141-153, 2002
122002
Мовні зміни, час і соціум у контексті глобалізаційних процесів
ТВ Радзієвська
Мова і мовознавство в духовному житті суспільства/Відп. ред. ТВ Радзієвська …, 2007
112007
Деякі проблеми текстової комунікації: до постановки питання
ТВ Радзієвська
Мовознавство 2, 14-20, 1992
91992
Текст як засіб комунікації/відп. ред
ТВ Радзієвська
ММ Пещак.[2-е вид., стереот.]. Київ: НАН України, 1998
81998
Про один із напрямів сучасної лінгвістики тексту
ТВ Радзієвська
Мовознавство.―К, 53-58, 1991
81991
Щоденникові записи і наративізація особистого досвіду
ТВ Радзієвська
Стил: Мehyнародни часопис/The International Association “Style”, Ortodox …, 2008
72008
Текст як засіб комунікації:[монографія]
ТВ Радзієвська
К.: Вид-во HAH України, 1998
71998
Мовна особистість, мовна гра, лінгвістичні концепти крізь призму роману ВВ Набокова “The Real Life of Sebastian Knight”
ТВ Радзієвська
MESSENGER of Kyiv National Linguistic University. Series Philology 17 (1 …, 2014
52014
Іменники думка, гадка, ідея: до проблеми опису концептів ментального поля
ТВ Радзієвська
Лінгвістичні дослідження. Зб. наук. праць.–Вип 6, 33-37, 2001
52001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20