Follow
Каплін М.І.
Каплін М.І.
інститут загальної енергетики НАН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Потенціал видобутку вугілля в Україні
ОВ Стогній, ВМ Макаров, МІ Каплін
Проблеми загальної енергетики, 11-16, 2011
142011
The method of design an optimal under-frequency load shedding scheme
VA Lytvynchuk, MI Kaplin, NP Bolotnyi
2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 14-17, 2019
132019
Security aspects of the balance of carbonaceous fuels under conditions of establishing the new fuel supply schemes in Ukraine
TR Bilan, MI Kaplin
The Problems of General Energy,(4 (47)), 23-29, 2016
132016
Економіко-математичне моделювання енергетичних систем
ВК Добровольcький, ОВ Стогній, ВО Костюк, МІ Каплін
ВК Добровольcький, ОВ Стогній, ВО Костюк, МІ Каплін.–Київ, Наукова Думка …, 2013
112013
Економіко-математична модель імпортування вугілля в Україну
ОВ Стогній, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 29-34, 2012
102012
Особливості моделі виробничого типу системи паливозабезпечення для розрахунку перспективних обсягів заміщення видів палива в економіці країни
ОВ Стогній, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 30-36, 2012
102012
THE BALANCE AND OPTIMIZATION MODEL OF THERMAL POWER SECTOR FUEL SUPPLY ON THE BASIS OF NETWORK REPRESENTATION OF ELECTRICITY PLANT OPERATION VARIANTS."
MI KAPLIN, TR BILAN
92018
Визначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання
ОВ Стогній, ВМ Макаров, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 28-37, 2013
92013
Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни
ОВ Стогній, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 38-45, 2012
62012
Моделювання постачання енергетичного вугілля за марками в економіку країни в умовах світового ринку та скорочення обсягів власного видобутку
ТР Білан, МІ Каплін
Проблеми загальної енергетики, 16-25, 2016
42016
Potentsial vydobutku vuhillia v Ukraini
O Stohnii, V Makarov, M Kaplin
Problemy zahalnoi enerhetyky 2 (25), 11-16, 2011
32011
Kaplin MI Potentsial vydobutku vuhillia v Ukraini [Potential of coal mining in Ukraine]
OV Stohnii, VM Makarov
Problemy zahalnoi enerhetyky–Problems of general power engineering, 25, 2011
22011
Загальні риси та специфічні відмінності паливно-енергетичних балансів країн Європи та України в розрізі інтеграційних тенденцій в європейській енергетиці
ОВ Новосельцев, МІ Каплін
Інститут загальної енергетики НАН України, 2008
22008
Каплін.–Lisbon, Portugal, 2016.–С. 161–164. 83
МІ Білан
Стогній ОВ, 0
2
Prediction of the levels of development of coal industry with regard for risks and critical phenomena in the structure of its productive potential in the global coal market
TR Bilan, VM Makarov, MI Kaplin
The Problems of General Energy 1 (56), 12-18, 2019
12019
Моделювання імпорту вуглецевмісних енергоносіїв для енергетичного комплексу країни з урахуванням вимог її енергетичної безпеки
ОВ Стогній, МІ Каплін, ТР Білан
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 67-75, 2015
12015
Методи оптимізації видобутку вітчизяного вугілля в умовах світового ринку
ОВ Стогній, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 15-24, 2013
12013
Балансово-оптимізаційна модель взаємозв’язаних систем транспортування і розподілу паливно-енергетичних ресурсів
ОВ Новосельцев, МІ Каплін
Проблеми загальної енергетики, 51-57, 2009
12009
ДОВГОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
ВМ Макаров, МО Перов, МІ Каплін, ММ Макортецький, ІЮ Новицький
EDITORIAL BOARD, 750, 2022
2022
СИСТЕМА УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ МОДЕЛІ МІЖПРОДУКТОВОГО БАЛАНСУ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОПОЗИЦІЇ
Т Білан, М Каплін
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20