Каплін М.І.
Каплін М.І.
інститут загальної енергетики НАН України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
THE BALANCE AND OPTIMIZATION MODEL OF THERMAL POWER SECTOR FUEL SUPPLY ON THE BASIS OF NETWORK REPRESENTATION OF ELECTRICITY PLANT OPERATION VARIANTS."
MI Kaplin, TR Bilan
The Problems of General Energy, 5-14, 2018
92018
Економіко-математичне моделювання енергетичних систем
ВК Добровольcький, ОВ Стогній, ВО Костюк, МІ Каплін
ВК Добровольcький, ОВ Стогній, ВО Костюк, МІ Каплін.–Київ, Наукова Думка …, 2013
92013
Потенціал видобутку вугілля в Україні
ОВ Стогній, ВМ Макаров, МІ Каплін
Проблеми загальної енергетики, 11-16, 2011
92011
Security aspects of the balance of carbonaceous fuels under conditions of establishing the new fuel supply schemes in Ukraine
TR Bilan, MI Kaplin
The Problems of General Energy, 23-29, 2016
72016
Економіко-математична модель імпортування вугілля в Україну
ОВ Стогній, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 29-34, 2012
52012
Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни
ОВ Стогній, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 38-45, 2012
52012
Особливості моделі виробничого типу системи паливозабезпечення для розрахунку перспективних обсягів заміщення видів палива в економіці країни
ОВ Стогній, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 30-36, 2012
52012
Визначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання
ОВ Стогній, ВМ Макаров, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 28-37, 2013
32013
Kaplin MI Potentsial vydobutku vuhillia v Ukraini [Potential of coal mining in Ukraine]
OV Stohnii, VM Makarov
Problemy zahalnoi enerhetyky–Problems of general power engineering, 25, 2011
22011
Potentsial vydobutku vuhillia v Ukraini
O Stohnii, V Makarov, M Kaplin
Problemy zahalnoi enerhetyky 2 (25), 11-16, 2011
22011
Загальні риси та специфічні відмінності паливно-енергетичних балансів країн Європи та України в розрізі інтеграційних тенденцій в європейській енергетиці
ОВ Новосельцев, МІ Каплін
Інститут загальної енергетики НАН України, 2008
22008
Каплін.–Lisbon, Portugal, 2016.–С. 161–164. 83
МІ Білан
Стогній ОВ, 0
2
The Method of Design an Optimal Under-Frequency Load Shedding Scheme
VA Lytvynchuk, MI Kaplin, NP Bolotnyi
2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 14-17, 2019
12019
Балансово-оптимізаційна модель взаємозв’язаних систем транспортування і розподілу паливно-енергетичних ресурсів
ОВ Новосельцев, МІ Каплін
Проблеми загальної енергетики, 51-57, 2009
12009
Prediction of the levels of development of coal industry with regard for risks and critical phenomena in the structure of its productive potential in the global coal market
TR Bilan, VM Makarov, MI Kaplin
The Problems of General Energy, 12-18, 2019
2019
Прогнозування рівнів розвитку вугільної галузі із врахуванням ризиків та критичних явищ у структурі її виробничого потенціалу в умовах світового ринку вугілля
ТР Білан, ВМ Макаров, МІ Каплін
Проблеми загальної енергетики, 12-18, 2019
2019
Балансово-оптимізаційна модель паливозабезпечення теплової енергетики на основі мережного подання варіантів роботи електричних станцій
МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 5-14, 2018
2018
ЕКОНОМІКО–МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ З ОПТИМАЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ ІНВЕСТИЦІЙ
ВО Костюк, МІ Каплін, ОВ Протащик
Збірник матеріалів конференції:" Енергетичний менеджмент: стан та …, 2017
2017
Modeliuvannia postachannia enerhetychnoho vuhillia za markamy v ekonomiku krainy v umovakh svitovoho rynku ta skorochennia obsiahiv vlasnoho vydobutku [Modeling the supply of …
TR Bilan, MI Kaplin
Problemy zahalnoi enerhetyky 2 (45), 16-25, 2016
2016
Безпекові аспекти балансу вуглецевмісних палив в умовах становлення новітніх схем паливозабезпечення в Україні
ТР Білан, МІ Каплін
Проблеми загальної енергетики, 23-29, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20