Савченко С.В.
Савченко С.В.
кандидат історичних наук, доцент НМетАУ
Підтверджена електронна адреса в nmetau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Габсбурзька монархія 1809-1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини
АД Тейлор
Львів: Класика / Пер. з англ. і наук. комент. А.Портнов, С.Савченко, 2002
492002
Сучасна українська історіографія: спроба характеристики
С Савченко
Сучасність, 127-131, 1999
51999
Християнство в незалежній Україні перед викликами «нової релігійності»
НГ Мосюкова, СВ Савченко
НТУ" ХПІ", 2011
32011
Заблудла та вірна паства очима православних місіонерів (За матеріалами "Екатеринославских епархиальных ведомостей")
СС В.
УІЖ, 2010
3*2010
Полемічна література XVI-XVII ст. в українській історіографії
СВ Савченко
Український історичний журнал, 158-174, 2007
32007
Уявлення про Московське царство в Україні XVІ–XVII ст
С Савченко
Київська старовина, 2006
32006
Смеющийся мир: о сакральном, хтоническом, юродивых и шаманах. Рец. на: Троицкий СА Смех в культуре. Археология явления: культурные предпосылки и генезис. LAP Lambert Academic …
АВ Михайлюк, СВ Савченко
Мысль (Журнал Петербургского философского общества. Вып. 14).–СПб.: Изд-во …, 2013
22013
До релігійного світогляду братів Зизаніїв
С Савченко
Київська старовина, 3-21, 2009
2*2009
Давня Русь у полемічній літературі кінця XVI–XVIІ століття: Монографія
С Савченко
Дніпропетровськ: Інновація, 2007
22007
Українська полемічна література XVI-XVII століття: проблеми та завдання історіографії
СВ Савченко
Український історичний журнал: наук. журн./гол. ред. В. Смолій, 158-174, 2007
22007
Дослідження діловодства та документообігу в установі: етапи, принципи, методи
СВ Савченко, ЛМ Ткач, КА Прокоф'єва, ВО Вітер
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 66-73, 2015
12015
Исследование делопроизводства и документооборота в учреждении: этапы, принципы, методы
СВ Савченко, ЛМ Ткач, ЕА Прокофьева, ВО Витер
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2015
12015
Інформаційна безпека та організаційно-правовий захист інформації: Конспект лекцій. − Дніпропетровськ, НМетАУ, 2008. − 52 с.
С Савченко
НМетАУ, 2012
1*2012
Проблема функціонування давньоруської спадщини в українській культурі XVII–XIX ст.: вступні міркування/C. Савченко
С Савченко
Княжа доба: історія і культура.–Вип 1, 166-185, 2008
12008
Іван Вишенський: поза контекстом “православної Реформації“ та “українського Ренесансу“. – Дніпропетровськ, “Інновація“, 2007. − 76 с.
С Сергій
1*
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: З ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ
СВ Савченко, ЛМ Ткач
ОРГАНІЗАТОРИ: МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Інститут модернізації …, 2019
2019
Образы крестьянской паствы в представлениях духовенства
С Савченко
Philosophy and political science in the context of modern culture 11 (2), 2019
2019
До проблеми бюрократичної раціональності в адміністративно–канцелярських практиках
С Савченко, Л Ткач
Гілея 142, 144-148, 2019
2019
" Медовый месяц" революции: Екатеринославская епархия в марте 1917 г.
СВ Савченко
Академія митної служби України Дніпропетровський національний університет ім …, 2018
2018
Историография как форма ложных воспоминаний
С Савченко
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20