Олена Могильна, Olena Mohylna
Олена Могильна, Olena Mohylna
Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан та перспективи розвитку насінництва овочевих і баштанних рослин
ГІ Яровий, ВЮ Гончаренко, ОМ Могильна
Овочівництво і баштанництво: міжвід. темат. наук. зб. Харків: ІОБ, 25-31, 2005
82005
До обґрунтування енергозберігаючої механізованої технології виробництва картоплі в лісостеповій зоні України
ВІ Пастухов, МВ Бакум, АД Ящук, ВГ Присяжний, АМ Борис, ...
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
42014
Насінництво овочевих рослин
ОД Вітанов, ОМ Могильна, ТВ Парамонова, ОВ Сергієнко, ОВ Мельник, ...
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2018
12018
Вплив стимуляторів росту, мікродобрив, барвників та ультрафіолетового випромінювання на лабораторну схожість буряка столового та огірка при інкрустуванні/Корнієнко СІ, Могильна …
СІ Корнієнко
Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області–Х, 139-143, 2012
12012
Вплив інкрустації стимуляторами росту та мікродобривами на лабораторну та польову схожість насіння капусти пізньостиглої
ОМ Могильна, ЄО Духін, ВВ Могильний, ЮА Молчанов, НГ Духіна, ...
Овочівництво і баштанництво, 228-232, 2012
12012
ГАЛУЗЬ ОВОЧІВНИЦТВА. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМАТИКА
ОМ Могильна, ВП Рудь, ЛА Терьохіна
Затверджено до друку рішенням вченої ради Інституту овочівництва і …, 2021
2021
Обґрунтування вирощування картоплі за технологією Streep-Till
ВІ Пастухов, РВ Кириченко, МВ Бакум, ММ Крекот, ОМ Могильна, ...
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 25-32, 2020
2020
Енергоефективна технологія вирощування насіння буряка столового
ОД Вітанов, ОМ Могильна, ОВ Романов, АО Рожков
2020
На допомогу городникам
ОД Вітанов, ОМ Могильна, ЛА Терьохіна, ТВ Парамонова, ...
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ АГРОФОНІВ ЯК ФАКТОРА ВПЛИВУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ НА ПОВЕРХНІ ПОЛЯ ПІД ШАРОМ СОЛОМИ
ВІ Пастухов, ОМ Могильна, ОВ Мельник, РВ Кириченко, МВ Бакум
Затверджено до друку рішенням вченої ради Інституту овочівництва і …, 2020
2020
Спектр генотипової мінливості у рослин сортів томата після багаторазового гамма-опромінювання насіння
OP Samovol, OM Mogilnay, SI Kondratenko
Vegetable and Melon Growing, 6-22, 2019
2019
Способи передпосівної підготовки насіння буряка столового
ОМ Могильна, ОВ Куц, ЄО Духін, ЮА Молчанов, ВВ Могильний
Овочівництво і баштанництво, 66-75, 2019
2019
Викладено результати наукових досліджень з питань селекції та генетики овочевих і баштанних культур, технології їх вирощування у відкритому і закритому ґрунті різних природно …
ОП Самовол, ОВ Куц, ЛА Терьохіна, СА Вдовенко, ОД Вітанов, ...
2019
Прояв мінливості врожайності та морфологічних і біохімічних ознак у кропу запашного
ОВ Хареба, ОМ Могильна, ЛЮ Штепа, ТК Горова, ВК Черкасова
Селекція і насінництво, 79-84, 2018
2018
Оцінка дії мутагенних чинників на формування якісних ознак у мутантного покоління салату посівного листкового (Lactuca sativa var.[secalina L.)
С Кондратенко, О Шабетя, О Могильна, Ю Ткалич
Вісник аграрної науки 96 (11), 134-140, 2018
2018
ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАТУСМЕТРІЇ У СЕЛЕКЦІЇ ОВОЧЕВОЇ РОСЛИНИ ВИДУ ВАСИЛЬКИ СПРАВЖНІ (OCIMUM BASILICUM)
ОВ ХАРЕБА, ОМ МОГИЛЬНА, ТК ГОРОВА, ОВ ПОЗНЯК, СМ КОРМОШ
Наукові доповіді НУБіП України, 17-17, 2018
2018
Елементи безпересадкової технології вирощування насіння моркви
ОВ Куц, ОМ Могильна, ЄО Духін, ВВ Могильний, МВ Могильний
Вісник ХНАУ. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво …, 2018
2018
Генетико-біохімічні характеристики селекційного матеріалу моркви м'ясистої
ТК Горова, ММ Гаврилюк, ОМ Могильна, ОФ Сергієнко, ІМ Підлубенко, ...
Физиология растений и генетика, 517-532, 2018
2018
Пріоритетні напрями наукового забезпечення виробництва малопоширених видів овочевих рослин в Україні
ОМ Могильна, ВП Рудь, ОВ Хареба, ТК Горова, ОВ Куц, ЛА Терьохіна, ...
Овочівництво і баштанництво, 75-88, 2018
2018
Викладено результати наукових досліджень з питань селекції та генетики овочевих і баштанних культур, технології їх вирощування у відкритому і закритому ґрунті різних природно …
ОМ Могильна, ОВ Куц, ЛА Терьохіна, СА Вдовенко, ОД Вітанов, ...
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20