Мельник Юлия , Yuliya Melnyk, Yuliia Melnyk
Мельник Юлия , Yuliya Melnyk, Yuliia Melnyk
Сумський державний університет, ННІ ФЕМ ім. О. Балацького, кафедра маркетингу та УІД
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах
ЮМ Мельник, ОС Савченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 192-203, 2011
372011
Проблеми формування регіональних стратегій в контексті розвитку
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
Видавництво СумДУ, 2008
162008
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, YS Shypulina, ВВ Божкова, ВВ Божкова, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством
ЮМ Мельник
Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія/за ред. д. е. н., професора СМ …, 2010
132010
Маркетингові стратегії антикризового управління: класифікаційні ознаки та умови їх застосування
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
92011
Організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
Видавництво СумДУ, 2009
92009
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, OA Bilovodska, СМ Ілляшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
72010
Інституційне забезпечення участі України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг
Ю Мельник
Вісник Тернопільського національного економічного університету: зб. наук …, 2009
62009
Стратегічний маркетинг
ВВ Божкова, ВВ Божкова, VV Bozhkova, ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ...
Вид-во СумДУ, 2012
52012
Аналіз комплексу маркетингу книговидавчої справи
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ОВ Драчук, ЕВ Драчук, OV Drachuk
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
42010
Маркетингові інструменти формування стратегії сталого регіонального розвитку
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
" ВТД" Університетська книга", 2010
42010
Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер, LY Saher, ...
Cумський державний університет, 2016
32016
Проблемы применения сбалансированной системы показателей на отечественных предприятиях
ЮН Мельник, ОС Савченко
Маркетинг и менеджмент инноваций.-2011.-М 1, 2011
32011
Рыночные инструменты в организации экономического механизма природопользования
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ОО Міцура, ЕА Мицура, OO Mitsura
УГТУ–УПИ, 2010
32010
Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ “Еко-Сумщина”
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, ПС Кочур, ОФ Балацький, ОФ Балацкий, ...
" ВТД" Університетська книга", 2008
32008
МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ОА БІЛОВОДСЬКА, ЮМ МЕЛЬНИК
3*
Аналіз практичного використання сучасних інтернет-технологій як засобу маркетингових комунікацій у сфері В2В та В2С
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ДВ Корінченко
Сумський державний університет, 2015
22015
Обов'язки та функції модератора при проведенні досліджень методом фокус-груп
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ДВ Фоменко
Сумський державний університет, 2013
22013
Розробка наукових основ маркетингу інновацій
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
22011
Основні характеристики та особливості маркетингової стратегії підприємства
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
Видавництво СумДУ, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20