Мельник Юлия , Yuliya Melnyk, Yuliia Melnyk
Мельник Юлия , Yuliya Melnyk, Yuliia Melnyk
Сумський державний університет, ННІ ФЕМ ім. О. Балацького, кафедра маркетингу та УІД
Підтверджена електронна адреса в kmm.sumdu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах
ЮМ Мельник, ОС Савченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 192-203, 2011
432011
Проблеми формування регіональних стратегій в контексті розвитку
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
Видавництво СумДУ, 2008
172008
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, YS Shypulina, ВВ Божкова, ВВ Божкова, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством
ЮМ Мельник
Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія/за ред. д. е. н., професора СМ …, 2010
142010
Маркетингові стратегії антикризового управління: класифікаційні ознаки та умови їх застосування
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
122011
Організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
Видавництво СумДУ, 2009
92009
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, OA Bilovodska, СМ Ілляшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
72010
Стратегічний маркетинг
ВВ Божкова, ВВ Божкова, VV Bozhkova, ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ...
Вид-во СумДУ, 2012
62012
Інституційне забезпечення участі України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг
Ю Мельник
Вісник Тернопільського національного економічного університету: зб. наук …, 2009
62009
МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ОА БІЛОВОДСЬКА, ЮМ МЕЛЬНИК
6*
Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер, LY Saher, ...
Cумський державний університет, 2016
52016
Організація промо-акцій
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, МА Скляр
Видавництво СумДУ, 2010
5*2010
Отличительные особенности маркетинга образования от классического маркетинга
НС Ілляшенко, НС Ильяшенко, ЮМ Мельник, ЮН Мельник
“Drukarnia I Studio Graficzne Omnidium”, 2016
4*2016
Аналіз комплексу маркетингу книговидавчої справи
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ОВ Драчук, ЕВ Драчук, OV Drachuk
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
42010
Маркетингові інструменти формування стратегії сталого регіонального розвитку
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
" ВТД" Університетська книга", 2010
42010
Отличительные особенности маркетинга образования от классического маркетинга
НС Ілляшенко, НС Ильяшенко, NS Illiashenko, ЮМ Мельник, ...
“Drukarnia I Studio Graficzne Omnidium”, 2016
32016
Аналіз практичного використання сучасних інтернет-технологій як засобу маркетингових комунікацій у сфері В2В та В2С
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ДВ Корінченко
Сумський державний університет, 2015
32015
Основні характеристики та особливості маркетингової стратегії підприємства
ЮМ Мельник, ЮН Мельник
Видавництво СумДУ, 2010
32010
Рыночные инструменты в организации экономического механизма природопользования
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ОО Міцура, ЕА Мицура, OO Mitsura
УГТУ–УПИ, 2010
32010
Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ “Еко-Сумщина”
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, ПС Кочур, ОФ Балацький, ОФ Балацкий, ...
" ВТД" Університетська книга", 2008
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20